Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Samarbeid mellom skole og hjem

Wagelid, Linda-B Endret:08.08.2019 15:01

Foreldre skal oppleve at det er trygt og viktig å ha åpen kommunikasjon med skolen. Vi ønsker lav terskel for kontakt slik at skole og hjem sammen kan legge til rette for det beste vi kan for elevene. Det nødvendig med tillit og gjensidig informasjon mellom partene.

Skooler er den digitale læringsplattformen vår. Alle klasser og foreldre har sitt digitale rom med lekser, ukeinformasjon og nyttige faglenker. 

Via “Mobilskole” vil dere få meldinger og kunne sende beskjeder til lærere via sms på mobiltelefonen. Vær nysgjerrig og interessert i barnas skolehverdag, trivsel og læring. Ta kontakt med oss når det er noe du vil fortelle, eller noe du lurer på.

Forventninger til hverandre

 Skolen forventes å:

 • Være et sted hvor elevene trives.
 • Utvikle elevenes kreative evner, gi dem kunnskap og gode arbeidsvaner.
 • Rose og oppmuntre til god arbeidsinnsats og oppførsel.
 • Behandle elevene høflig og rettferdig.
 • Lære elevene respekt og toleranse.
 • Ta avstand fra mobbing, vold og rasisme.
 • Utvikle elevenes selvstendighet og selvtillit.
 • Samarbeide med foreldre både faglig og sosialt

Foreldrene forventes å:

 • Oppmuntre og rose barnet sitt for innsats og fremgang.
 • Oppmuntre sitt barn til å være inkluderende, vise omsorg og respekt.
 • Sørge for at barnet møter presis, opplagt og forberedt til skolen.
 • Hjelpe eleven å holde sekken, pennalet etc. i orden og sørge for at utstyr er tilpasset aktiviteter og årstider.
 • Involvere seg i skolens daglige liv ved å lese all informasjon fra skolen.
 • Ta raskt kontakt med skolen ved uenighet eller andre problemer.
 • Ta avstand fra mobbing, vold og rasisme.
 • Samarbeide med skolen om fag, orden og oppførsel.
 • Være lojal mot skolens regler.
 • Bidra til et positivt klasse- og skolemiljø.

 Eleven forventes å:

 • Møte presis til timen.
 • Ha med nødvendig utstyr.
 • Ta positiv del i klassens og skolens aktiviteter.
 • Ikke forstyrre i undervisningstiden eller ved fellessamlinger.
 • Være høflige mot medelever og voksne.
 • Være inkluderende, vise omsorg og respekt overfor alle i skolemiljøet.
 • Ta ansvar for egne handlinger.
 • Ta avstand fra mobbing, vold og rasisme.
 • Unngå stygg språkbruk og sårende bemerkninger.
 • Følge klassens og skolens regler.

    Les brosjyren om bekymringsfullt fravær her.

Opprettet: 09.01.2014 15:24