Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Samarbeid mellom skole og hjem

Wagelid, Linda-B Endret:11.10.2019 10:34

Foreldre skal oppleve at det er trygt og viktig å ha åpen kommunikasjon med skolen. Vi ønsker lav terskel for kontakt slik at skole og hjem sammen kan legge til rette for det beste vi kan for elevene. Det nødvendig med tillit og gjensidig informasjon mellom partene.

Skooler er den digitale læringsplattformen vår. Alle klasser og foreldre har sitt digitale rom med lekser, ukeinformasjon og nyttige faglenker. 

Foreldre skal oppleve at det er trygt og viktig å ha åpen kommunikasjon med skolen. Det nødvendig med tillit og gjensidig informasjon mellom partene. Skooler er den digitale læringsplattformen vår.

Via Skooler vil dere få meldinger og kunne sende beskjeder til lærere via foresatt-appen til Skooler eller ved å logge på i en nettleser. Vær nysgjerrig og interessert i barnas skolehverdag, trivsel og læring. Ta kontakt med oss når det er noe du vil fortelle, eller noe du lurer på.

Elevpermisjoner

Kontaktlærer har fullmakt til å innvilge permisjon i èn dag. Rektor kan gi permisjon i inntil 14 dager. For permisjoner mellom 2 og 14 dager skal det søkes elektronisk. Skjema finnes til høyre på hjemmesidens forside. I følge opplæringsloven er det ikke mulig å gi fri mer enn 14 dager. Eleven må da meldes ut av skolen og meldes inn igjen ved hjemkomst. Foresatte som søker elevene fri fra skolen påtar seg ansvaret for opplæringsplikten i dette tidsrommet. De må dermed selv ta ansvar for at elevene holder seg à jour med det klassen gjør på skolen og hjemme. På Skooler finnes informasjon som trengs og det gis ikke lekseopplegg på forhånd. Vi henstiller foresatte om å legge ferieturer til de 14 ukene det ikke er skole i løpet av et år. Det bør være tungtveiende grunner for å ta eleven ut av undervisningen.

Øvre Eiker kommune har en rutine for elever som har bekymringsfullt skolefravær. Rutiner for bekymringsfullt skolefravær


Forventninger til hverandre

 Skolen forventes å:

 • Være et sted hvor elevene trives.
 • Utvikle elevenes kreative evner, gi dem kunnskap og gode arbeidsvaner.
 • Rose og oppmuntre til god arbeidsinnsats og oppførsel.
 • Behandle elevene høflig og rettferdig.
 • Lære elevene respekt og toleranse.
 • Ta avstand fra mobbing, vold og rasisme.
 • Utvikle elevenes selvstendighet og selvtillit.
 • Samarbeide med foreldre både faglig og sosialt

Foreldrene forventes å:

 • Oppmuntre og rose barnet sitt for innsats og fremgang.
 • Oppmuntre sitt barn til å være inkluderende, vise omsorg og respekt.
 • Sørge for at barnet møter presis, opplagt og forberedt til skolen.
 • Hjelpe eleven å holde sekken, pennalet etc. i orden og sørge for at utstyr er tilpasset aktiviteter og årstider.
 • Involvere seg i skolens daglige liv ved å lese all informasjon fra skolen.
 • Ta raskt kontakt med skolen ved uenighet eller andre problemer.
 • Ta avstand fra mobbing, vold og rasisme.
 • Samarbeide med skolen om fag, orden og oppførsel.
 • Være lojal mot skolens regler.
 • Bidra til et positivt klasse- og skolemiljø.

 Eleven forventes å:

 • Møte presis til timen.
 • Ha med nødvendig utstyr.
 • Ta positiv del i klassens og skolens aktiviteter.
 • Ikke forstyrre i undervisningstiden eller ved fellessamlinger.
 • Være høflige mot medelever og voksne.
 • Være inkluderende, vise omsorg og respekt overfor alle i skolemiljøet.
 • Ta ansvar for egne handlinger.
 • Ta avstand fra mobbing, vold og rasisme.
 • Unngå stygg språkbruk og sårende bemerkninger.
 • Følge klassens og skolens regler.

    Les brosjyren om bekymringsfullt fravær her.

Opprettet: 09.01.2014 15:24