Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Lokale planer

  Endret:01.08.2018 17:07

Skolene i Øvre Eiker har lagd egne planer for økt læringsutbytte på bakgrunn av kommunale styringsdokumenter. Disse planene er lokalt forankret på hver enkelt skole. Hensikten er å spisse og profesjonalisere innsatsen på skolen inn mot de områdene vi mener kan gi best mulig læringsutbytte for elevene i tråd med kommunale og nasjonale retningslinjer.

Formålet er økt læringsutbytte for den enkelte elev når det gjelder ferdigheter, kunnskaper og holdninger, og til skolen som organisasjon.

Mål:
· Andelen elever som presterer på laveste nivå i lesing og regning skal være lavere enn nasjonalt gjennomsnitt.
· Andelen elever som presterer på høyeste nivå i lesing og regning skal være høyere enn nasjonalt gjennomsnitt.
· Andelen elever som inkluderes, opplever mestring og medvirkning skal være høyere enn nasjonalt gjennomsnitt.
· Andelen elever som mobbes skal være lavere enn nasjonalt gjennomsnitt.

 

På Vestfossen barneskole er «Plan for økt læringsutbytte» laget med følgende fem satsingsområder/målsettinger:
· Elevene ved skolen har gode basisferdigheter i alle fag.
· Elevene opplever trygge og gode klasseledere
· Skolen har en god og forutsigbar vurderingskultur
· Elevene opplever et godt og trygt skole og elevmiljø.
· Skolen har en organisering tilrettelagt for felles fokus og økt læringsutbytte

 «Alle elever ved Vestfossen barneskole skal utvikle sitt fulle faglige og sosiale potensiale.»

Opprettet: 09.01.2014 16:14