Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Pedagogisk plattform

  Endret:01.08.2018 17:08

Vestfossen barneskole har utarbeidet en pedagogisk plattform som omhandler hvilket grunnsyn og verdier vi ønsker å vektlegge ved vår skole.

KVALITETER VI VIL SKAL KJENNETEGNE VÅR SKOLES LÆRINGSMILJØ/LÆRINGSSYN:

 • Det gir utfordringer tilpasset egne evner og behov.
 • Det er trygt og stabilt med gode fellesopplevelser.
 • Det gir varierte arbeidsmetoder, og har gode vurderingsformer.
 • Det har god ledelse, fleksibel organisering og kultur for læring.
 • Personalet har felles ansvar for elevenes utvikling.

 

KVALITETER VI VIL SKAL KJENNETEGNE SAMARBEIDET MELLOM HJEM OG SKOLE:

 • Det er god kommunikasjon og lav terskel for kontakt mellom skole og hjem.
 • Det er gode rutiner for samtaler og informasjonsdeling.
 • Det er naturlig å se foreldre/ foresatte som en ressurs i skolen.

 

KVALITETER VI VIL SKAL KJENNETEGNE VOKSENMILJØET VED VÅR SKOLE:

 • Vi samarbeider godt, gir hverandre tilbakemeldinger og har god delingskultur.
 • Vi er profesjonelle, motiverte, engasjerte og tar ansvar.
 • Vi har gode faglige og sosiale fellesopplevelser.
 • Vi er gode relasjonsbyggere.
 • Vi har humor.

 

KVALITETER VI VIL SKAL KJENNETEGNE ELEVENE PÅ VÅR SKOLE:

 • De er trygge, selvstendige og har tro på egne evner.
 • De er motiverte, mestrende, forskende og kreative.
 • De har evne til samarbeid og er omsorgsfulle.
 • De har gode basiskunnskaper i alle fag, viser demokratisk dannelse og er miljøbevisste.
 • De bruker og bidrar til utvikling av kulturhovedstaden.
Opprettet: 09.01.2014 16:15