Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Ordensreglement

  Endret:01.08.2018 17:31

Trivselsregler for Vestfossen ungdomsskole

Skolen er en arbeidsplass for alle. Vi har et felles ansvar for å skape en arbeidsplass hvor alle trives. For å lykkes med det, er det nødvendig å ha noen "kjøreregler".

1. Alle skal være høflige mot hverandre og følge de beskjeder de voksne gir. Uhøflig/provoserende adferd skal ikke forekomme.

2. Alle skal ta hensyn til hverandre og alle har rett til arbeidsro. Adferd som forstyrrer undervisningen skal ikke forekomme.

3. Du har ikke lov til å mobbe andre. Dette gjelder også ved misbruk av mobil og internett.

4. Du skal ha orden i skolesakene dine og du skal være med på å holde skolen ryddig. Bruk søppelkassene.

5. Du har ikke lov til å kaste snøball eller drive annen farlig leik.

6. Mobiltelefoner/musikkavspillere er lov å bruke etter avtale med lærer. Den skal ikke forstyrre undervisningen.

7. Juks på prøver medfører at prøven blir annullert.

8. Skateboard kan brukes utendørs kun på anvist plass. Hjelm er påbudt ved bruk av rampe.

9. Hvis du ødelegger/mister noe som tilhører skolen ved uvørenhet eller hærverk, må du erstatte dette.

10. Du har ikke lov å ha med eller bruke tobakk/snus/alkohol/narkotika eller andre rusmidler i skoletiden. Dette gjelder også for arrangementer som skolen står for.

11. Du har plikt til innen skolens virkeområde å opptre lovlydig. Ved mistanke om lovbrudd (f.eks. besittelse av narkotika, rusmidler, bæring av kniv eller slagvåpen, oppbevaring av tyvgods) kan en utvendig kontroll av dine eiendeler, samt de oppbevaringssteder som disponeres av deg, utføres av skolens ledelse om nødvendig med politiets bistand.

12. Følgende overtredelse kan bli politianmeldt:

Trusler og truende/skremmende atferd
Besittelse av kniv og lignende
Tyveri
Bruk av vold/trakassering
Grovt skadeverk
Bruk av alkohol og rusmidler

Brudd på disse kan føre til en eller flere av følgende sanksjoner: anmerkning, sendes til skolens ledelse, foresatte må hente deg, nedsatt karakter i orden/oppførsel, melding hjem og/eller bortvisning.
Vi henviser for øvrig til skolens plan mot mobbing og handlingsplan mot vold, trusler og trakassering.
Reglementet gjelder så langt mulig ved arrangementer og ekskursjoner/turer i skolens regi.

Vestfossen ungdomsskole, 15.08.13
Line Heegaard-Olsen
Rektor​

​.
Opprettet: 09.01.2014 14:40