Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Plan for læringsmiljø

  Endret:01.08.2018 17:32

Skolene i Øvre Eiker jobber med relasjonsperspektivet som setter eleven i sentrum og fokuserer på trygghet hos elevene og anerkjennelse av elever, foreldre og foresatte. Vi voksne er ansvarlige for den gode relasjonen. Dette er et grunnsyn hos lærerne i Øvre Eiker med tanke på å skape et godt læringsmiljø.

Vi benytter «Elevundersøkelsen» fra Utdanningsdirektoratet på 8-10. trinn for å undersøke hvordan elevene opplever læringsmiljøet, hvordan de trives og hvordan de opplever samspillet med andre i skolehverdagen. Utfra denne undersøkelsen kan vi lage tiltak inn mot forbedringspotensialet.
Vi vektlegger arbeid med klassemiljøet og utarbeider felles klasseregler. 

Arbeidet med «Mitt valg» fokuserer også på klasse/elev/læringsmiljø. Elevene trives på skolen vår, både med medelever og lærere/assistenter. Læringsmiljøet er noe vi arbeider bevisst med på klasse-, trinn- og skolenivå gjennom hele året.

Opprettet: 09.01.2014 14:39