Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Medvirkning

  Endret:11.10.2019 11:12

Våre samarbeidspartnere er:

Foreldreråd/FAU:

På hver skole skal det være et foreldreråd der alle foreldre med barn i skolen er medlemmer. Foreldrerådet skal ivareta fellesinteressene til foreldrene, og medvirke til at foreldre og elever tar aktiv del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Foreldrene velger et arbeidsutvalg (FAU) som styrer dette arbei​det. FAU velger to representanter til samarbeidsutvalget (SU). Leder for FAU skal være en av disse to.

Hvorfor FAU?
• FAU skal være et bindeledd mellom foreldrene og skolen
• FAU skal være et forum for erfaringsutveksling
• Sikre reell medvirkning fra foreldrene
• Fremme foreldrenes fellesinteresser
• Medvirke til at foreldre deltar aktivt i arbeidet med et godt skolemiljø
• Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
• Legge til rette for positiv utvikling hos elevene
• Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet
• Samarbeide med andre FAUer
• Sørge for at foreldre får kunnskap om hva de kan bidra med i barns læring

Samarbeidsut​valget/SU:

På hver skole skal det være et samarbeidsutvalg (SU) med to representanter for undervisningspersonalet, en for andre ansatte, to fra FAU, eventuelt en av elevene og to fra kommunen hvorav den ene er rektor. SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.​

Elevrådets funksjon

Elevrådet på Skotselv skole består av elever fra 5. til 10. trinn.
Det kalles inn til møte ca. hver 14. dag og elevene tar med seg saker som er meldt inn fra klassen til møte.
Det skrives referat fra hver møte som elevrådsrepresentantene tar med seg tilbake til klassen. 1. til 4. trinn melder inn saker via sine kontaktlærere. Når det er behov deles elevrådet inn etter mellomtrinn og ungdomskolen.
Skoleballet er en sak som tar mye tid og som bare omhandler ungdomskolen, så da deler vi oss.
Trykk på linken under for lese tekst om elevråd
som er funnet på Udir sine hjemmesider​.
icpdfElevråd.pdf

Skolens miljøutvalg

Skolens miljøutvalg, også kalt SMU. SMU er en del av SU, men to av skolens ansatte deltar ikke. Elever og foreldre er i flertall. De tar opp saker vedrørende arbeidsmiljøet for elever og foresatte. SMU skal medvirke til at skolen, de ansatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.

 
 
 
 


 

Opprettet: 09.01.2014 15:16