Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Grunnleggende ferdigheter

  Endret:01.08.2018 17:37

Kunnskapsløftet (LK06) beskriver fem grunnleggende ferdigheter som er integrert i kompetansemålene og som er en del av kompetansen i faget ut ifra fagets egenart og formål. Ferdighetene er redskap for læring og utvikling i fag og er samtidig en forutsetning for at elevene skal kunne vise sin kompetanse i faget.

De fem grunnleggende ferdighetene er:

  • Lesing
  • Regning
  • Kunne uttrykke seg skriftlig
  • Kunne uttrykke seg muntlig
  • Kunne bruke digitale verktøy

Ferdighetene er redskaper man trenger hele livet på forskjellige måter i ulike sammenhenger. I skolen er det først og fremst fagene som er de forskjellige kontekstene hvor ferdighetene kommer ulikt til uttrykk og til ulik anvendelse. Etter Kunnskapsløftet har lærere i alle fag et felles ansvar for å støtte elevenes læring når det gjelder de grunnleggende ferdighetene, og ivareta dette i opplæringen i alle fag.

I Øvre Eiker kommune og på Vestfossen ungdomsskole er målet at alle fem ferdigheter skal være godt integrert i alle fag. Det å lese, skrive, regne, snakke og anvende digitale ferdigheter skal være en naturlig del av fagene.

Se også Rammeverket for grunnleggende ferdigheter

Opprettet: 09.01.2014 15:36