Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Kulturskolen med i kulturskoleutvikling

Tvinnereim, Åsmund Endret:24.01.2019 08:58

​Øvre Eiker kommune og Norsk kulturskoleråd inngår kontrakt om veiledning i kulturskoleutvikling

Mandag 28. januar kl 10.00 undertegnes kontrakt om veiledning i kulturskoleutvikling i regi av Norsk kulturskoleråd. Tilstede blir rådmann Trude Andresen, ordfører Ann Sire Fjerdingsstad, kommunalsjef Else Berit Kyte, leder grunnskole Line Heegaard Olsen, kulturskolelærer Eva Beate Laugerud, kulturskolelærer Mari Sundsaasen Innervik og kulturskolerektor Åsmund Tvinnereim.

Den overordnede målsettingen for veiledningsordningen er at kulturskoleeier og ansatte i kulturskolen videreutvikler en kultur for kontinuerlig utviklingsarbeid med vekt på læring, kompetanse og danning, både for den enkelte og for kulturskolene som fellesskap. Det skal skje gjennom økt kompetanse og økt forståelse for Rammeplan for kulturskolen som redskap for utviklingsarbeidet.

Satsingen skal styrke kulturskoleeiers og -ledernes kompetanse og kapasitet til å drive utviklingsarbeid lokalt ved at de etablerer gode strukturer og arbeidsmåter i løpet av veiledningsperioden. Gjennom veiledning skal kulturskoleeier og kulturskoleleder bli bedre i stand til selv å drive utviklingsarbeid ut fra erkjente behov, egenvurdering og analyse. Utviklingsarbeidet skal ha et langsiktig perspektiv som går utover avtaleperioden.

Opprettet: 23.01.2019 13:08