Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Søke elevplass

  Endret:25.05.2020 08:53

Søke elevplass- klikk her

Øvre Eiker kulturskoles kjernevirksomhet er individuell opplæring av barn og unge i forskjellige musikkinstrumenter, dans, kunstfag og teater/drama.

Elevene er i dag fra ca 4 til 19 år, med hovedvekt på barn i skolealder. Det gis plass til voksne ved eventuelt ledig kapasitet. Se forøvrig for mer informasjon om opplæringstilbudet vårt i venstremenyen.

Målgruppe

Barn og unge. Voksne ved eventuelt ledig kapasitet.

Kriterier

Søknader om opptak i kommunale musikk- og kulturskoler skal behandles etter alminnelige forvaltningsrettslige regler, som blant annet beskytter mot usaklig forskjellsbehandling.

Bestemmelser vedr opptak og forpliktelser

- Søknader mottas fortløpende i løpet av skoleåret
- Opptak skjer som hovedregel i rekkefølge etter registreringsdato for søknadsskjema
- Søkere settes på venteliste og kontaktes umiddelbart ved eventuell ledig plass
- Hovedopptak er mai/juni hvert år, men også ved ledig plass i løpet av semesteret
- Eleven binder seg for hele skoleåret og beholder plassen til den sies opp skriftlig
- Oppsigelse av elevplass for neste skoleår må sendes innen 1.juni
- I spesielle tilfeller, kan man si opp plassen for vårsemesteret innen 1. desember

Lover og retningslinjer 

Opplæringslova § 13-6. Musikk- og kulturskoletilbod
"Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles."

Endre eller avslutte elevplass

Ta kontakt med kulturskolen dersom du ønsker å endre eller avslutte elevplassen.

Opprettet: 03.01.2014 12:59