Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Søke elevplass

Amundsen, Ann-Mari Endret:30.11.2017 12:01

Søke elevplass- klikk her

 

Øvre Eiker kulturskoles kjernevirksomhet er individuell opplæring av barn og unge i forskjellige musikkinstrumenter, dans, kunstfag og teater/drama. Elevene er i dag fra ca 4 til 19 år, med hovedvekt på barn i skolealder. Det gis plass til voksne ved eventuelt ledig kapasitet.

Se forøvrig for mer informasjon om opplæringstilbudet vårt. 

Ulike arenaer

Målgruppe

Barn og unge. Voksne ved eventuelt ledig kapasitet.

Kriterier

Søknader om opptak i kommunale musikk- og kulturskoler skal behandles etter alminnelige forvaltningsrettslige regler, som blant annet beskytter mot usaklig forskjellsbehandling.

Bestemmelser vedr opptak og forpliktelser

- Søknader mottas fortløpende i løpet av skoleåret
- Opptak skjer som hovedregel i rekkefølge etter registreringsdato for søknadsskjema
- Søkere settes på venteliste og kontaktes umiddelbart ved eventuell ledig plass
- Hovedopptak er mai/juni hvert år, men også ved ledig plass i løpet av semesteret
- Eleven binder seg for hele skoleåret og beholder plassen til den sies opp skriftlig
- Oppsigelse av elevplass for neste skoleår må sendes innen 1.juni
- I spesielle tilfeller, kan man si opp plassen for vårsemesteret innen 1. desember

Lover og retningslinjer 

Opplæringslova § 13-6. Musikk- og kulturskoletilbod
"Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles."

Søke elevplass- klikk her

 

Opprettet: 03.01.2014 12:59