Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Voksenopplæring

  Endret:14.12.2022 09:10

   Voksenopplæringens tilbud

Norskkurs, grunnskole for voksne og spesialundervisning for voksne.

Bilde av voksenopplæringen på Oslotur i 2017

Voksenopplæringens tilbud
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Grunnskoleopplæring for voksne
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Språkpraksis

Voksenopplæringen har kurs på dagtid. Noen har rett til gratis norskkurs, mens andre må betale for norskkurs. Dersom du har rett til grunnskole eller spesialundervisning for voksne, er dette gratis.
Nye norskkurs starter to ganger i året (august og januar).
Velkommen til Voksenopplæringen!

Rett til opplæring
Er du utlending mellom 16 og 55 år og har oppholdstillatelse som grunnlag for pemanent oppholdstillatelse, skal kommunen gi deg opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Ordningen skal gi deg mulighet til å delta i arbeidslivet.

Klagemulighet
Du kan klage på vedtak om
tildeling av opplæring
vesentlige endringer i den individuelle planen
at opplæringen stanses
permisjon

Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss (se kontaktinfo i boks litt lenger ned på denne siden).

   Norskkurs

Voksenopplæringen tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter Ny lov om integrering. På norskkursene våre følger vi Ny læreplan for voksne innvandrere. Norskkursene er åpne for alle – både deltakere med rett til gratis norskopplæring og betalende deltakere. Vi starter nye kurs to ganger i året, i august og januar. Vi har norskkurs på alle nivåer: A1 nybegynnere, A2 litt viderekommende og B1 viderekommende.

Disse har vanligvis rett og pli​kt til norsk​​​​opplæring (gratis norskkurs):
 • Innvandrere med flyktningstatus
 • Innvandrere med opphold på humanitært grunnlag
 • Familiegjenforente med person(er) fra gruppene over eller med norske statsborgere
Disse må vanligvis betale for norskkurs:
 • Arbeidsinnvandrere
 • EØS-borgere

Påmelding til dagkurs
Klikk her for å melde deg på norskkurs

1. semester: 17.08.22 – 21.12.22 (Høstferie i uke 40), (Juleferie 22.12.21 – 03.01.22).
2. semester: 03.01.23 – 02.06.23 (Vinterferie i uke 9), (Påskeferie 03.04.23 – 10.04.23)​.

Priser for betalende deltakere
 • Høstsemester: A1 16 t. per uke; Kr. 12 250,-
 • Vårsemester: A1 16 timer per uke; Kr.12 250,-
  Mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 08.30 – 11.45.

 • Høstsemester: A2 og B1 12 timer per uke; Kr. 9 500,-
 • Vårsemester: A2 og B1 12 timer per uke; Kr. 9 500,-
  Mandag, onsdag og torsdag kl. 08.30 – 11.45.
Bøker kommer i tillegg til kursavgift for betalende deltagere.
Betaling gjøres på kortterminal på Voksenopplæringen, eller via Vipps til  #576058.

Prøver
Vi tilbyr norskprøver fire ganger i året. Vi tilbyr også samfunnskunnskap- og statsborgerprøve hver måned gjennnom skoleåret. Se oversikt over datoer på kompetansenorge.no
Priser: Norskprøver kr. 1050,-. Samfunnskunnskap- og statsborgerprøve kr. 900,-

Kveldskurs
Voksenopplæringen i Øvre Eiker vurderer å starte opp kveldskurs høsten 2022. Ta kontakt ved interesse.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss (se kontaktinfo i boks litt lenger ned på denne siden).

   Språkpraksis ved norskkurs

Ved Voksenopplæringen i Øvre Eiker bruker vi språkpraksis som en metode for å lære norsk raskere og bedre. Deltakere på nivå A2 og B1 som tar opplæring i norsk og samfunnskunnskap på dagtid får tilbud om språkpraksis to dager i uka.

Språkpraksis betyr at praktikanten jobber i en bedrift for å lære norsk bedre og fortere. Han eller hun får også kunnskap om norsk arbeidsliv, attester og referanser. Kursdeltakerne våre er ute og jobber i lokale bedrifter to dager i uka. Dette arbeidet er ikke lønnet, men de vil få verdifull språktrening, erfaring fra norsk arbeidsliv og et større nettverk.

Hvorfor språkpraksis?
 • Språkpraksis fremmer inkludering og integrering
 • Språkpraksis kan gjøre veien inn i arbeidslivet i Norge lettere å gå
 • Det er ofte nødvendig å vise til jobberfaring fra Norge når en søker jobb. Språkpraksis gir jobberfaring
 • Det er ofte nødvendig å vise til referanser fra Norge når en søker jobb

Kort om språkpraksis
Offentlige og private arbeidsgivere tar inn en eller flere språkpraktikanter i bedriften sin for en avtalt periode.Ved Voksenopplæringen i Øvre Eiker har deltakerne våre to praksisdager i uka – mandag og fredag. Språkpraktikanten skal, så langt det er mulig, utføre de samme arbeidsoppgavene som bedriftens øvrige ansatte. Språkpraktikanten skal ikke erstatte en arbeidstaker i praksisperioden. Arbeidet skal ikke lønnes. Bedriftens ansatte er aktivt med i norskopplæringen gjennom å inkludere språkpraktikanten i fellesskapet på arbeidsplassen. Voksenopplæringen i Øvre Eiker følger opp språkpraktikanten gjennom avtalte besøk på arbeidsplassen. Språkpraktikanten får arbeidsattest ved praksisperiodens slutt. Det er ønskelig at praktikanten får referansepersoner fra arbeidsplassen med tanke på framtidige jobbsøknader.

For deg som er deltaker på norskkurs
​Voksenopplæringen i Øvre Eiker tilbyr språkpraksis til alle deltakere fra og med nivå A2. Deltakerne er i språkpraksis hver mandag og fredag. Når du er i språkpraksis får du sjansen til å lære mer norsk enn du gjør når du bare går på norskkurs. På praksisplassen møter du mennesker som snakker med forskjellige dialekter og i forskjellig tempo, altså et naturlig muntlig språk. Du får også verdifull erfaring fra en norsk arbeidsplass samt referanser. Dette kan være viktig når du senere søker jobb i Norge. Du får jevnlig oppfølging fra lærer når du er i språkpraksis.

For arbeidsgivere
Voksenopplæringen i Øvre Eiker kommune er den største tilbyderen av opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere i kommunen. De siste årene har vi brukt språkpraksis som en integrert del av norskopplæringen.

Har du og din bedrift lyst og anledning til:

 • å bidra til inkludering av en eller flere framtidige arbeidstakere med utenlandsk bakgrunn?
 • å bidra til kommunens integreringsarbeid?
 • å ta en språkpraktikant inn i medarbeidergruppa?
 • Vil du og bedriften din være med på laget?

Les info under "Kort om språkpraksis" i avsnittet over, og ta kontakt med Nina Strømmen (fagleder ved Voksenopplæringen, tlf. 905 76 185 / 32 25 11 79).

Har du spørsmål, ta kontakt med oss (se kontaktinfo i boks litt lenger ned på denne siden).

   Grunnskole for voksne

Voksenopplæringen i Øvre Eiker tilbyr grunnskoleopplæring for voksne etter Opplæringsloven § 4A-1. Voksne som oppfyller visse betingelser kan få gratis grunnskoleundervisning.

Er du over 16 år?
Har du mangelfull grunnskole fra Norge eller et annet land? Er du over 25 år og har fullført grunnskole men likevel trenger påfyll i ett eller flere fag? Svarer du ja på ett eller flere av disse spørsmålene, kan du ha rett til gratis grunnskole.

Vi gir opplæring i disse fagene
 • Norsk
 • Engelsk
 • Matematikk
 • Samfunnsfag
 • Naturfag
Elevene våre går vanligvis ett eller to år på grunnskolen. De fleste tar grunnskole på fulltid og blir trukket ut til avsluttende eksamen i to fag, en skriftlig og en muntlig eksamen. Det er også mulig å ta færre fag eller følge undervisningen uten å ta eksamen, men da uten å få vitnemål.

Klikk her for å søke om grunnskoleopplæring

Har du spørsmål, ta kontakt med oss (se kontaktinfo i boks litt lenger ned på denne siden).

   Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område

Voksenopplæringen i Øvre Eiker tilbyr spesialundervisning for voksne med sakkyndig utredning for spesielle og generelle lærevansker etter Opplæringsloven § 4A-2. Personer som ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det vanlige, tilpassede opplæringstilbudet for voksne på grunnskolens område, kan ha rett til spesialundervisning.

Du kan ha rett til spesialundervisning dersom du:
 • er eller har vært syk eller skadet
 • har særlig behov for å mestre dagliglivets gjøremål
 • trenger grunnleggende kommunikasjonsferdigheter
 • trenger grunnleggende lese- og skriveopplæring
 • trenger motorisk trening

Har du spørsmål, ta kontakt med oss (se kontaktinfo i boks litt lenger ned på denne siden).

   Kombinasjonsklasse

Dette er et nytt tilbud fra voksenopplæringen. Informasjon kommer snart.

   Visjon og mål

Voksenopplæringen jobber etter flere sentrale verdier og prinsipper.

Læring og mestring for alle, hver dag
Voksenopplæringens visjon.

Kunnskap gir muligheter!
Visjonen for grunnskolen i Øvre Eiker.

Sammen for et inkluderende fellesskap!
Manifest for Øvre Eiker.

Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker
Visjonen for Øvre Eiker.

Tilhørighet - samspill - respekt - mot
Øvre Eiker kommunes fire kjerneverdier.

Vurdering for læring
​Vurdering for læring er all muntlig og skriftlig tilbakemelding som deltakerne får i sitt skolearbeid.
Denne tilbakemeldingen har som hovedmål å fremme læring og gi økt læringsutbytte. Utdanningsdirektoratets vurderingsforskrift fra 2009 gir retning for hvordan denne vurderingen best kan praktiseres for økt læring.

På Voksenopplæringen får alle deltakere på dagkursene utdelt en plan for kurset med fastsatt mål for hele kursperioden. I tillegg deles det ut ukeplan den første kursdagen i uken. På denne planen går det klart fram hva som er målet for uken. Det jobbes også med å klargjøre kriteriene for å ha nådd målet. Videre jobber vi med å gi gode og konstruktive underveisvurderinger og framovermeldinger.

Fire forskningsbaserte prinsipper som er sentrale i vurdering for læring
Deltakernes forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de:
 • forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem - Klare mål og kriterier
 • får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen - Underveisvurdering
 • får råd om hvordan de kan forbedre seg - Framovermeldinger
 • er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling - Egeninvolvering
Har du spørsmål, ta kontakt med oss (se kontaktinfo i boks litt lenger ned på denne siden).

   Rask hjelp - viktige telefonnummer

Klikk her for oversikt over døgnåpne vakttelefoner og viktige telefonnummer.

In case of emergency, call:

Brann / Fire: 110

​Politi / Police: 112

​Ambulanse / Ambulance: 113

   Nyttige lenker

   Kontakt oss

Besøksadresse:
Stasjonsgata 72 – 74
3300 Hokksund

Postadresse:
Voksenopplæringen i Øvre Eiker kommune,     
Rådhuset, postboks 76,
3301 Hokksund

Telefon:
Kontor 481 77 379

Fagleder Nina Horgen Strømmen 905 76 185

Epost:
voksen@oeiker.no

Om voksenopplæringen
Voksenopplæringen ligger sentralt til i Hokksund, rett ved togstasjonen. Voksenopplæringen har norskkurs både om dagen og om kvelden.

Voksenopplæringens tilbud:

 • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap (norskkurs)
 • Grunnskoleopplæring for voksne
 • Spesialundervisning for voksne
 • Språkpraksis
 • Vi hjelper også personer i målgruppa vår med å skrive CV og jobbsøknader, å søke godkjenning av utenlandsk utdanning og å søke videregående skole
Bilde av voksenopplæringens lokaler i Stasjonsgata 72-74i Hokksund


   Aktuelt

 Siste nytt fra voksenopplæringen

Informasjon om første skoledag i Øvre Eiker kommune

​Første skoledag i skoleåret 2022/2023 er onsdag 17. august. I denne artikkelen kan du lese mer om når SFO og skolen åpner igjen etter sommerferien.  (01.07.2022)

Historisk show

Den 6.juni hadde Voksenopplæringen et historisk show i Festsalen på Rådhuset.​ (10.09.2018)

Demokrati og valg på dagsorden for nye innbyggere

​En stor gjeng med nye innbyggere i Øvre Eiker var onsdag 24. mai på besøk hos ordfører Ann Sire Fjerdingstad i rådhuset. Temaet var valg og demokrati. (29.05.2017)

Nye norskkurs

​Vil du lære norsk? Vi starter nye norskkurs høsten 2016.​ (27.10.2016)

Lærervikarer

​Voksenopplæringen har stadig behov for lærervikarer for kortere og lengre oppdrag. (18.01.2016)
Opprettet: 26.09.2013 14:59