Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Voksenopplæring

  Endret:30.06.2020 14:42

​​​​​Norskkurs, grunnskole for voksne og spesialundervisning for voksne.
 

Voksenopplæringens tilbud

  • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap
  • Grunnskoleopplæring for voksne
  • Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
  • Språkpraksis​​

Voksenopplæringen har kurs på dagtid. Noen har rett til gratis norskkurs, mens andre må betale for norskkurs. Dersom du har rett til grunnskole eller spesialundervisning for voksne, er dette gratis.

Nye norskkurs starter to ganger i året (august og januar).​

Velkommen til Voksenopplæringen!

Rett til opplæring

Er du utlending mellom 16 og 55 år og har oppholdstillatelse som grunnlag for pemanent oppholdstillatelse, skal kommunen gi deg opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Ordningen skal gi deg mulighet til å delta i arbeidslivet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtak om

  • tildeling av opplæring
  • vesentlige endringer i den individuelle planen
  • at opplæringen stanses
  • permisjon

Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Gratis norskkurs?

Du kan ha r​ett til gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap!

Vet du at det er tidsfrister for gratis norskkurs?
Har du fått oppholdstillatelse som gir rett til gratis norskopplæring? Da har du tre år på å ta 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra du fikk oppholdstillatelse.

Permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap?

Vil du søke om permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap? Da må du ha tatt 600 timer norsk og samfunnskunnskap, eller ha bestått en godkjent norskprøve.

Mer informasjon?

Ta kontakt med oss

Eksterne lenker

Introduksjonsloven
Opplæringsloven
IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet)
VOX (Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk)
Læreplan​ i norsk og samfunnskunnskap

Opprettet: 26.09.2013 14:59