Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Vurdering for læring

  Endret:01.08.2018 18:10

​Vurdering for læring er all muntlig og skriftlig tilbakemelding som deltakerne får i sitt skolearbeid.

Denne tilbakemeldingen har som hovedmål å fremme læring og gi økt læringsutbytte. Utdanningsdirektoratets vurderingsforskrift fra 2009 gir retning for hvordan denne vurderingen best kan praktiseres for økt læring.

På Voksenopplæringen får alle deltakere på dagkursene utdelt en plan for kurset med fastsatt mål for hele kursperioden. I tillegg deles det ut ukeplan den første kursdagen i uken. På denne planen går det klart fram hva som er målet for uken. Det jobbes også med å klargjøre kriteriene for å ha nådd målet. Videre jobber vi med å gi gode og konstruktive underveisvurderinger og framovermeldinger.

Fire forskningsbaserte prinsipper som er sentrale i vurdering for læring

Deltakernes forutsetninger for å lære kan styrkes dersom de

  • forstår hva de skal lære og hva som er forventet av dem - Klare mål og kriterier
  • får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen - Underveisvurdering
  • får råd om hvordan de kan forbedre seg - Framovermeldinger
  • er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og utvikling - Egeninvolvering

Lenke:Vurdering for læring, Udir

Opprettet: 11.02.2014 09:57