Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

TestSearch

spSetup Endret:28.09.2017 11:51

 

Startside7Velkommen til Øvre Eiker kommune - i hjertet av Buskerud. Her finner du mer informasjon, nyhetssaker, tjenester, søknadsskjemaer, kontaktinformasjon med mer.19.02.2018 18:20:48STS_Sitehttps://ovre-eiker.kommune.no/PublishingImages/ØvreEiker_Kommunevåpen.jpghttps://ovre-eiker.kommune.no/politikk Politikk https://ovre-eiker.kommune.no/Stilling-ledig Stilling%20ledig https://ovre-eiker.kommune.no/bygg-eiendom Bygg%20og%20eiendom https://ovre-eiker.kommune.no/sitemap Nettstedskart https://ovre-eiker.kommune.no/Aktuelt Aktuelt https://ovre-eiker.kommune.no/aktuelt aktuelt https://ovre-eiker.kommune.no/skole-barnehage Oppvekst https://ovre-eiker.kommune.no/helse-omsorg Helse%20og%20omsorg2https://ovre-eiker.kommune.no19.02.2018 18:20:48htmlTrueEGSPIDEFAULTBASICWIZARDTEMPLATEaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
Politikk11Aktuell informasjon om politikk og samfunnsliv i Øvre Eiker kommune. Her finner du utvalg, møter, medlemmer, sakskart og saksinformasjon.02.10.2017 12:58:15STS_Webhttps://ovre-eiker.kommune.nohttps://ovre-eiker.kommune.no/PublishingImages/ØvreEiker_Kommunevåpen.jpghttps://ovre-eiker.kommune.no/politikk/politiske-saker Politiske%20saker https://ovre-eiker.kommune.no/politikk/Moteplan Møteplan https://ovre-eiker.kommune.no/politikk/kommunestyret Kommunestyret https://ovre-eiker.kommune.no/politikk/ordforer Ordfører https://ovre-eiker.kommune.no/politikk/rad Råd https://ovre-eiker.kommune.no/politikk/formannskap Formannskap2https://ovre-eiker.kommune.no02.10.2017 12:58:15htmlTruePUBLISHINGaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
Bygg og eiendom12Her finner du informasjon som omhandler bygg og eiendom, regulering, samt deling og seksjonering av eiendom i Øvre Eiker.03.10.2017 15:08:50STS_Webhttps://ovre-eiker.kommune.nohttps://ovre-eiker.kommune.no/PublishingImages/ØvreEiker_Kommunevåpen.jpghttps://ovre-eiker.kommune.no/bygg-eiendom/byggesak Byggesak https://ovre-eiker.kommune.no/bygg-eiendom/reguleringsplan Reguleringsplan https://ovre-eiker.kommune.no/bygg-eiendom/hoeringssaker Høringssaker https://ovre-eiker.kommune.no/bygg-eiendom/kart-oppmaling Kart%20og%20oppmåling https://ovre-eiker.kommune.no/bygg-eiendom/vann-avlop Vann%20og%20avløp https://ovre-eiker.kommune.no/bygg-eiendom/universell-utforming Universell%20utforming https://ovre-eiker.kommune.no/bygg-eiendom/avfall Avfall2https://ovre-eiker.kommune.no03.10.2017 15:08:50htmlTruePUBLISHINGaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
Stilling ledig1502.02.2018 12:58:41STS_Webhttps://ovre-eiker.kommune.nohttps://ovre-eiker.kommune.no/PublishingImages/ØvreEiker_Kommunevåpen.jpg0https://ovre-eiker.kommune.no02.02.2018 12:58:41htmlTruePUBLISHINGaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
In english2228.04.2017 13:03:10STS_Webhttps://ovre-eiker.kommune.nohttps://ovre-eiker.kommune.no/PublishingImages/ØvreEiker_Kommunevåpen.jpg0https://ovre-eiker.kommune.no28.04.2017 13:03:10htmlTrueEGSPIDEFAULTBASICWIZARDTEMPLATEaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
Nettstedskart2426.06.2014 11:52:57STS_Webhttps://ovre-eiker.kommune.nohttps://ovre-eiker.kommune.no/PublishingImages/ØvreEiker_Kommunevåpen.jpg0https://ovre-eiker.kommune.no26.06.2014 11:52:57htmlTrueEGSPIDEFAULTBASICWIZARDTEMPLATEaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
Aktuelt25Her finner du nyheter om Øvre Eiker kommune.02.02.2018 12:27:20STS_Webhttps://ovre-eiker.kommune.nohttps://ovre-eiker.kommune.no/PublishingImages/ØvreEiker_Kommunevåpen.jpg0https://ovre-eiker.kommune.no02.02.2018 12:27:20htmlTruePUBLISHINGaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
Sentrale dokumenter77409.01.2018 14:21:50STS_Webhttps://ovre-eiker.kommune.no/om_osshttps://ovre-eiker.kommune.no/PublishingImages/ØvreEiker_Kommunevåpen.jpg0https://ovre-eiker.kommune.no09.01.2018 14:21:50htmlTruePUBLISHINGaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
Oppvekst28Seksjon oppvekst har ansvar for grunnskoleopplæring, SFO, kommunale barnehager, voksenopplæring, kulturskolen, PP-tjenesten, barnevern og familiesenteret.03.10.2017 15:24:46STS_Webhttps://ovre-eiker.kommune.nohttps://ovre-eiker.kommune.no/PublishingImages/ØvreEiker_Kommunevåpen.jpg2https://ovre-eiker.kommune.no03.10.2017 15:24:46htmlTruePUBLISHINGaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js
Helse og omsorg19Øvre Eiker kommune yter helse- og omsorgstjenester til alle som bor eller oppholder seg midlertidig i kommunen.05.01.2018 10:16:28STS_Webhttps://ovre-eiker.kommune.nohttps://ovre-eiker.kommune.no/PublishingImages/ØvreEiker_Kommunevåpen.jpg2https://ovre-eiker.kommune.no05.01.2018 10:16:28htmlTruePUBLISHINGaspx11;1611~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Site.js


Opprettet: 28.09.2017 10:57