Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
Tjenester

Avløp - offentlige avløpsanlegg

Emneord (los) Avløpshåndtering

Kommunen etablerer, drifter og vedlikeholder offentlige avløpsanlegg (avløpsnett, avløpsanlegg og utslippsanordning).

Beskrivelse

​Hensikten er å samle opp avløpsvann, transportere vannet til egnet renseanlegg og slippe det rensede vannet ut i en vannforekomst. Anlegget skal forebygge forurensning av miljøet og hindre oversvømmelser. Med avløpsvann menes vann fra boliger og næringsliv, dvs. både sanitært og industrielt avløpsvann, og overvann/drensvann. Kommunen har ansvar for utslipp fra det offentlige avløpsanlegget. Kommunen rapporterer utslippsdata til Fylkesmannen via KOSTRA (Statistisk Sentralbyrås internettbaserte system). Utslippsdataene viser blant annet hvorvidt avløpsrenseanlegget overholder rensekravene. Som oftest har det offentlige ansvar for fellesanlegg som betjener et større antall personer.

 
Lovpraksis

​Plikten til å være tilknyttet offentlig avløpssystem framgår av § 27-2 i plan- og bygningsloven. Se også § 22 i forurensningsloven som gjelder krav om rehabilitering av private stikkledninger for å hindre forurensning.