Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
Tjenester

Bostøtte

​Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Beskrivelse

Husbankens bostøtteordning blir frem til 31.12.16 registrert via saksbehandlere i kommunens Servicesenter på rådhuset i Hokksund. Fra og med 01.01.17 blir dette endret.

Har du spørsmål om bostøtteordningen eller skal levere søknad om bostøtte må dette fra 1. januar 2017 gjøres hos NAV Øvre Eiker. Du kan også benytte deg av Husbankens elektroniske søknadsskjema som du finner lenke til her.
NAV Øvre Eiker har åpningstid fra kl. 10.00 – 15.00 hver dag.​

 

​​​

Målgruppe

​Hvem kan få bostøtt​​e?
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hva slags krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.
Sjekk om du kan få bostøtte

Kriterier

Du må melde fra om endringer
Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Men du må melde fra skriftlig til kommunen:

  • hvis det skjer vesentlige endringer i inntekt og formue (da må du sende inn eget skjema)
  • hvis du/dere flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt)
  • hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen
  • hvis boutgiftene endrer seg
  • hvis en i husstanden blir student

Melde fra om endringer

Søknadsveiledning
Søknadsfrist

Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Søknadsfristen for bostøtte er den 25​. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.

Søk bostøtte

Ta kontakt med NAV Øvre Eiker om du ønsker å søke bostøtte og har spørsmål, eller ønsker å bruke papirsøknad.

​ 

Søknadsmottaker

NAV Øvre Eiker

Stasjonsgata 61​

3300 Hokksund

Tlf. 55553333​

Klagemulighet

​Klage på vedtak om bostøtte
Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. I noen tilfeller må du fylle ut et eget klageskjema. Klagen skal du sende til NAV Øvre Eiker.

Søknadsmerknader

​Du finner mer informasjon om bosøtte på Husbankens bostøttesider.  Du kan også henvende deg til NAV Øvre Eiker for å få hjelp og veiledning.