Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
Tjenester

Brukerstyrt personlig assistanse

Er du sterkt funksjonshemmet og har behov for praktisk og personlig hjelp i dagliglivet, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Beskrivelse

Tjenesten omfatter praktisk bistand og opplæring til dem som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker.  Tjenestetilbudet er beregnet for personer med omfattende funksjonsnedsettelser. Innenfor de timerammer som kommunens vedtak angir, kan du i prinsippet styre hvem du vil ha som hjelper(e), hva assistenten(e) skal gjøre, og hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis. Målet er at du skal ha et mest mulig aktivt liv til tross for funksjonsnedsettelsen.

Brukerstyrt personlig assistanse er ikke en tjeneste i seg selv, men en måte å organisere tjenesten på.

Kriteriene bygger på faglig vurderinger, og er i samsvar med gjeldende lovverk og forskrifter for området.

Øvre Eiker kommune  tilbyr seks leverandører å inngå tjenestekonsesjonskontrakt for BPA.

De seks leverandørene er:

Aleris

Asor

Hav AS

Human Care

Uloba

Unicare BAB

 

 
Målgruppe
  • ​Funksjonshemmede med et sammensatt og omfattende behov for tjenester og som er i stand til å lede assistenten (ta arbeidslederrollen)
  • Personer som ikke kan ivareta denne rollen selv, slik som personer med psykisk utviklingshemning
  • Familier med barn som er funksjonshemmet 

     
Kriterier

​Personer som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å utføre dagliglivets gjøremål.

Søknadsveiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om brukerstyrt personlig assistanse, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema

​Du benytter søknadsskjema til Helse og omsorgsseksjonen

Søknadsvedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknadsbehandling

​Kommunen vil innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det vedtak.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lovpraksis

Dette er en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven.