Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
Tjenester

Elevenes skolemiljø

​Nye regler om skolemiljø og mobbing gjelder fra 1. august 2017. Reglene sikrer nulltoleranse mot mobbing. Elevene har rett til å ha det trygt og godt på skolen.


§ 9 A-2.Retten til eit trygt og godt skolemiljø

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Beskrivelse

Dette skal skolen gjøre

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen

Alle som jobber på skolen skal følge med og sørge for at elevene har det bra på skolen. Hvis en voksen på skolen vet om, eller tror  at barnet ditt blir mobbet eller plaget, skal hun eller han alltid:


•        gripe inn og stoppe det med en gang, hvis det er mulig

•        si i fra til rektor

•        undersøke det som har skjedd

•        lage en plan med tiltak


Skolen skal følge opp dette helt til barnet opplever at det er trygt og godt på skolen.

Alle varsler skal tas  på alvor og skolen  har plikt til å undersøke det som har skjedd, sette inn tiltak for at mobbingen og plagingen tar slutt, og for at barnet ditt føler seg trygg igjen og har det bra. Skolen skal informere deg som forelder om hva som blir gjort, og du og barnet ditt har rett til å bli hørt.


Skolene i Øvre Eiker  har rutiner for et godt skolemiljø

I rutinene står det hvordan skolen jobber for at alle elevene skal ha det bra. Det skal også stå hvordan skolen jobber for å forebygge og oppdage mobbing og plaging, og hva de skal gjøre når det skjer.


Hva hvis mobbingen skjer etter skoletid?

Det som skjer mellom elever etter skoletid, kan påvirke hvordan en elev har det på skolen. Er det noe som har skjedd på fotballbanen eller på nett som gjør at barnet ditt ikke føler seg trygg på skolen, skal skolen ta tak i det. Dette gjelder selv om årsaken er noe som har skjedd utenfor skolen. Det betyr at skolen kan ha et ansvar også for mobbing som skjer etter skoletid, for eksempel på internett, på skoleveien eller på fotballtrening. Det som er det viktige er hvorvidt eleven opplever å ha det bra på skolen.

Du har rett til å be skolen sette inn tiltak


Som forelder kan du be skolen sette inn tiltak hvis du mener at barnet ditt ikke har det bra. Skolen skal alltid undersøke saken nærmere. Du kan kontakte skolen alene, sammen med barnet ditt, eller sammen med andre foreldre.


Slik skal skolen følge opp:

Skolen skal snarest undersøke saken og sørge for at den er best mulig opplyst. Du og barnet ditt har rett til å bli hørt.

Når det gjøres tiltak i en sak, skal skolen alltid lage en skriftlig plan, dette kalles en aktivitetsplan. Aktivitetsplanen skal beskrive:


•        hvilket problem som skal løses

•        hva skolen har planlagt å gjøre

•        når tiltakene skal gjennomføres

•        hvem som er ansvarlig for gjennomføringen

•        når tiltakene skal evalueres


Skolens plikt til å gjøre noe (aktivitetsplikten) gjelder helt til barnet ditt opplever at det er trygt og godt å være på skolen. Det er elevens egen opplevelse som er avgjørende. Planen skal dokumenteres skriftlig, slik at du og barnet ditt får dokumentasjon på hva som skjer i saken.


 
Klagemulighet


Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan dere melde saken til fylkesmannen.


•først må dere ha tatt opp saken med rektor på skolen
•det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor
•saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå

Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med fylkesmannen i Buskerud. 

Hva kan fylkesmannen gjøre?

Hvis fylkesmannen mener at skolen ikke har gjort det de skal, kan de bestemme hva skolen skal gjøre for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Fylkesmannen skal sette en frist for når tiltakene skal gjennomføres og følge opp saken.

Ansvarlig enhet
Relasjonslenker