Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
Tjenester

Fastlege

Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen.

Beskrivelse

Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen. Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i. Du kan også fritt velge en lege som ikke er med i fastlegeordningen, men da betaler du en høyere egenandel. Hvis du har foreldreansvar for barn under 16 år, velger du også fastlege for barnet ditt. Ved opphold på sykehjem har du krav på å beholde fastlegen din, men du må bruke sykehjemslegen så lenge du bor der.

Fastlegen er en allmennpraktiserende lege som har inngått avtale med kommunen om deltakelse i fastlegeordningen. Alle har rett til å være knyttet til en navngitt, allmennpraktiserende lege. Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og prioritere disse foran personer som ikke står på legens liste.

 
Målgruppe

Alle som er bosatt i Norge

Pris

​Du betaler en egenandel. Prisliste skal være slått opp ved resepsjonen eller venterommet

Brosjyrer
Samarbeidspartnere
Søknadsveiledning

Hvis du flytter fra en kommune til en annen, må du melde flytting til Folkeregisteret. Du får et brev fra Nav/HELFO om hvilke fastleger som har ledig plass på listen i kommunen. Du kan velge en av dem, eller beholde den fastlegen du allerede har.

På www.fastlegen.no kan du søke etter en fastlege som du ønsker å bruke. Der finner du lenken til HELFO (Helsetjenesteforvaltningen), hvor du kan tilmelde deg fastlegen – dersom vedkommende har ledig plass på sin liste. Du kan også gå direkte til http://helfo.no/privatperson/fastlegeordningen/.
Hvis du ikke har internett, ring HELFO på telefon 810 59 500. Ha fødselsnummeret ditt (11 sifre) klart før du ringer. Fastlegekontoret forteller deg om tilgjengelige fastleger og setter deg på listen til den fastlegen du ønsker deg, så sant legen har ledig kapasitet

Byttet gjelder fra den første dagen i måneden etter at byttet er registrert. Du får et brev som bekrefter at du er tildelt ny fastlege.

Søknadsskjema
Søknadsvedlegg
Søknadsfrist
Søknadsmottaker
Søknadsbehandling
Klagemulighet

Hvis du ikke er fornøyd med fastlegen din, kan du bruke bytteretten. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår.

Søknadsmerknader
Vi lover
Servicevilkår
Dersom vi ikke innfrir
Lovpraksis