Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
Tjenester

Fri rettshjelp i offentlig servicekontor

Emneord (los) Rettshjelp

​Fri rettshjelp i offentlig servciekontor tilbys alle innbyggere i Øvre Eiker kommune.  Du kan få inntil 2 gratis halve timer i løpet av ett år.

Beskrivelse

Fri rettshjelp i offentlig servicekontor
I serviceerklæringen for førstelinjerettshjelpen under, kan du lese om tilbudet om Fri rettshjelp til innbyggere i Øvre Eiker. Du finner blant annet informasjon om:

  • formåle med tilbudet
  • hvem som kan benytte seg av tilbudet
  • hva tjenesten går ut på, hva du kan få hjelp til
  • tips før du kommer til timen

 

 
Målgruppe


Alle som bor i kommunen kan bruke førstelinjerettshjelpen.

Du kan komme til førstelinjerettshjelpen med alle typer juridiske spørsmål, bortsett fra spørsmål om straff og spørsmål fra selvstendig næringsdrivende angående egen næringsvirksomhet.

Den offentlige forvaltningen har plikt til å gi veiledning innenfor sine saksområder. Hvis problemet ditt kan løses ved å få slik veiledning, kan du ikke bruke førstelinjerettshjelpen.

Vi lover

​Serviceerklæring for førstelinjerettshjelpen

Formål
Førstelinjerettshjelpen gir juridisk veiledning og råd til privatpersoner. Ordningen er et prøveprosjekt i regi av Justisdepartementet. Departementet bruker prosjektet for å vurdere om og hvordan denne tjenesten kan tilbys over hele landet.

Hvem kan få tjenesten?
Alle som bor i kommunen kan bruke førstelinjerettshjelpen.

Du kan komme til førstelinjerettshjelpen med alle typer juridiske spørsmål, bortsett fra spørsmål om straff og spørsmål fra selvstendig næringsdrivende angående egen næringsvirksomhet.

Den offentlige forvaltningen har plikt til å gi veiledning innenfor sine saksområder. Hvis problemet ditt kan løses ved å få slik veiledning, kan du ikke bruke førstelinjerettshjelpen.

Tjenestens innhold
Førstelinjetjenesten gir deg en samtale med en advokat i inntil 30 min. Tilbudet er gratis, og gis en gang per person per år. Du kan få hjelp til:
 
å finne ut om spørsmålet eller problemet er juridisk, og om det er noe å gå     videre med

å finne frem til informasjon om lover og regler

å løse problemet eller spørsmålet dersom advokaten mener at det kan gjøres forsvarlig innenfor den tiden som er til rådighet

å finne ut av hvor du kan henvende deg for å få hjelp hvis problemet eller spørsmålet ditt ikke kan løses på stedet, og hva det i så fall vil kunne komme til å koste

Hvis du ønsker å gå videre med saken etter å ha snakket med advokaten, står du fritt til å velge den advokaten du måtte ønske. Dette vil imidlertid ikke omfattes av ordningen.

Tips før du kommer til timen
For at du skal få benyttet tiden med advokaten på en god måte, er det lurt å være forberedt. Du kan for eksempel tenke igjennom hvilken informasjon du tror det kan være bruk for. Du kan også sette opp en liste over hva som har skjedd, gjerne med datoer. Det gjør det lettere for deg å presentere spørsmålet ditt.

Ta med deg alle dokumenter du mener har betydning, som for eksempel avtaler, skjemaer eller brev – de vil du få tilbake etter samtalen.

Tilgjengelighet
Kommunen har avtale med alle advokater som har kontor i Øvre Eiker kommune. For å få time hos advokat, kan du henvende deg til Servicesenteret på telefon 32 25 10 00 eller på e-post til servciesenteret@ovre-eiker.kommune.no og be om en rekvisisjon til advokat for tilbudet om Fri rettshjelp i offentlig servicekontor.

Kvalitet
Advokatene i førstelinjerettshjelpen er ikke ansatt av kommunen, og kommunen har ingen innflytelse på de rådene som gis.

Taushetsplikt og personvern
Advokatene i førstelinjerettshjelpen har taushetsplikt. Dette gjelder også overfor kommunen.

Også kommunens ansatte har taushetsplikt om det de måtte få kunnskap om vedrørende personer som benytter seg av førstelinjerettshjelpen.

Ved å henvende deg til førstelinjerettshjelpen samtykker du til at advokaten behandler frivillig avgitte personopplysninger. Advokaten er behandlingsansvarlig for personopplysninger, og behandlingen vil skje i samsvar med personopplysningsloven.

Ansvar, klage og tilsyn
Advokatene i førstelinjerettshjelpen er ansvarlige som ved ordinære advokatoppdrag for de råd som blir gitt.

Advokater er bundet av Regler for god advokatskikk. Brudd på disse kan påklages til Advokatforeningens disiplinærordning. Klage må fremsettes senest seks måneder etter at klageren ble kjent med eller burde ha blitt kjent med det forhold klagen bygger på. Du kan få nærmere informasjon om klageordningen ved å henvende deg til Advokatforeningen. Rettshjelpere er ikke omfattet av denne klageordningen.

Kontakt oss

​Servicesenteret
Stasjonsgt. 24, 3300 Hokksund
Tlf: 32 25 10 00

E-post:
servicesenteret@ovre-eiker.kommune.no