Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
Tjenester

Fysioterapi

Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade.

Beskrivelse

​Fysioterapi kan gis både for å forebygge og for å behandle sykdom eller skade.

 I den kommunale fysioterapitjenesten er fysioterapeutene ansatt av kommunen og utøver tjenester til personer både i institusjon og i hjemmet. Det er ikke krav om rekvisisjon for å komme i kontakt med tjenesten.

I den private fysioterapitjenesten er fysioterapeutene selvstendig næringsdrivende og driver egne institutter. Flere av de selvstendige næringsdrivende har inngått avtale med kommunen. Ved en kommunal driftsavtale mottar de driftstilskudd fra kommunen som gir refusjonsrett  til Helfo. det betyr at du som pasient betaler en egenandel for behandlingen du får. En fysioterapeut kan også drive et institutt uten driftsavtale med kommunen. De vil da ikke fylle kriteriene til refusjonsrett til Helfo.

Du kan få behandling individuelt eller i gruppe.

Tjenesten er en del av kommunens tverrfaglige habilitering- og rehabiliteringstilbud.  

 

​​​​

Målgruppe

​​Personer i alle aldre som er syke, skadet eller av andre årsaker har nedsatt funksjonsevne.

Kriterier

Ved henvendelse til den kommunale fysioterapitjenesten vil spesialisthelsetjenesten, fysioterapeuten og /eller legen din foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av behovet.

Ved henvendelse til et privat institutt kreves det rekvisisjon fra lege elle spesialist.

 

Pris

Fysioterapitjenesten  fra kommunen er i hovedsak gratis. Unntaket er feks. gruppetilbud som fallforebygging, kurs o.l. hvor det betales ett gebyr.

Fysioterapitjenesten fra private fysioterapeuter yter Trygden hel eller delvis stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling (men bare hvis fysioterapeuten har driftsavtale med kommunen). Pasienten betaler egenandel avhengig av behandlingstilbudet såfremt diagnosen ikke gir rett til fri behandling. Behandling og transport til behandling er gratis for barn under 12 år.
Ansvaret for frikort er HELFO. Se lenke til høyere. .

Søknadsveiledning

​Bor du hjemme og ikke er i stand til å oppsøke et fysikalsk institutt, kan du få tilbud om behandlingen i hjemmet. Dette vil bli vurdert i samråd med  fysioterapeuten.

Søknadsskjema

​Ved henvendelse til kommunen benytter du søknadsskjema til Helse og omsorgsseksjonen.

 

Ved henvendelse til private fysioterapeuter må du ha rekvisisjon fra lege eller spesialist.

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

Lovpraksis

​Tjenesten i seg selv er ikke lovpålagt, men oppgavene som utføres er lovpålagte og hjemlet i forskrift om habilitering og rehabilitering § 7 og 8.

Kontakt oss

​Ergo-fysioterapitjenester

Christian V. vei 25

3300 Hokksund

Telefon: 32 70 18 00