Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
Tjenester

Hjemmehjelp

Emneord (los) Hjemmehjelp

​Praktisk bistand kan omfatte hjelp til rengjøring, bestilling av dagligvarer og enkelte vaktmestertjenester.

Beskrivelse

​Du kan søke om praktisk bistand om du trenger hjelp til rengjøring i hjemmet, eller trenger bistand til å bestille dagligvarer. Vaktmester kan bidra med hjelp til montering av tekniske hjelpemidler anskaffet via kommunens hjelpeapparat, eller installering av trygghetsalarm.  Det er kommunen som, i samarbeid med deg, bestemmer hvilke tjenester som skal gis. Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme.

 
Målgruppe

​Hjemmeboende personer med nedsatt funksjonsevne.

Kriterier

​Du har krav på bistand hvis du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål og har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemning eller av andre årsaker.

Pris

​Praktisk bistand er en abonnementsordning med betalingssatser som er bestemt av kommunestyret i forbindelse med fastsettelse av kommunebudsjettet. Denne satsen endres årlig. Abonnementsordningen faktureres etterskuddsvis pr. måned.

Søknadsveiledning

​Du kan kontakte kommunen for å  få hjelp til å søke om praktisk bistand, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det.  Hvis en annen søker for deg, må vedkommende ha fullmakt fra deg, som legges ved søknaden.

Søknadsskjema

​Standard søknadsskjema kan lastes ned fra kommunens internettsider, eller fås ved henvendelse til:

Helse- og omsorgsseksjonen

Eikertun helsehus

Chr. IV's vei 25, 3302 Hokksund

Tlf. 32 70 18 00

Søknadsvedlegg

​Du må legge ved søknad hvis det er noen andre som søker for deg. 

Du må legge ved legeerklæring dersom du søker bolig eller opphold på institusjon. (unntak ved gjentagende opphold)

Søknadsfrist

​Søknader bli behandlet fortløpende.

Søknadsmottaker

​Søknad sendes til

Helse- og omsorgsseksjonen

Eikertun helsehus,  Chr. IV's vei 25

3302 Hokksund

Søknadsbehandling

​Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det vedtak. Søknader behandles fortløpende. Hvis saken ikke kan avgjøres innen en måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet. I vedtaket får du beskjed om tjenesten er innvilget eller ikke og hva tjenesten eventuelt omfatter.

Klagemulighet

​Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du skrive hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lovpraksis

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Kontakt oss

​Helse- og omsorgsseksjonen

Eikertun helsehus, Chr. IV's vei 25

3302 Hokksund

Tlf. 32 70 18 00