Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
Tjenester

Kommunal bolig

​Det er i hovedsak innbyggeren selv som har ansvar for å skaffe seg egnet bolig. Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Dette gjelder boliger med særlig tilpasning på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre særskilte årsaker.

Beskrivelse
​Det er i hovedsak innbyggeren selv som har ansvar for å skaffe seg egnet bolig. Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. Dette gjelder boliger med særlig tilpasning på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre særskilte årsaker.
 
Målgruppe

​Vanskeligstilte som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet grunnet alder, funksjonshemning eller av andre særskilte årsaker som feks: barnefamilier med sammensatt problematikk i krise, brukere som løslates etter endt soning eller sikring, brukere som trenger oppfølging etter behandlingsopplegg i institusjon (ettervern). Rusmiddelmisbrukere som skal få godkjent behandling gjennom LAR (legemiddelassistert behandling) har krav på fast bolig.

Kriterier

Søkere må være folkeregistrert i Øvre Eiker kommune. Unntak er nyankomne flyktninger. Ved tildeling blir sosiale forhold, helse, økonomi og dagens bosituasjon vektlagt.

Samarbeidspartnere

​Husbanken

Søknadsveiledning

Behovet meldes via søkers saksbehandler i helse- og omsorgsseksjonen. Vedtak om tildeling av kommunal bolig fattes i boligtildelingsgruppa som har møte en gang pr. måned. 

 
 
Søknadsskjema
Søknadsmottaker

​Søknaden sendes til:

Øvre Eiker kommune
Helse- og omsorgsseksjonen
Postboks 76
3301 Hokksund

Søknadsbehandling

Vedtak om tildeling av kommunal bolig fattes av boligtildelingsgruppen

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontakt oss

​Helse- og omsorgsseksjonen,

Eikertun helsehus 

Christian IV's vei 25
3302 Hokksund

Telefon: 32 70 18 00