Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
Tjenester

Legevakt

Tlf. 116 117

 

Fra  kl. 23:00 den 1. november 2017 overtok Kongsberg legevakt som legevakt for innbyggerne i Øvre Eiker.

Beskrivelse

​Legevaktstelefonen besvares hele døgnet, hele året.
Hverdager kl 08:00 - 16:00 besvares telefonen av sykepleier som kan videreformidle kontakt til fastlege eller vakthavende legekontor hvis det vurderes til å være øyeblikkelig hjelp.​

Det er ønskelig at ​man ringer til legevakta før man møter opp ​, ettersom legen kan være ute på sykebesøk/utrykning.

Legevakta skal dekke behov for øyeblikkelig legehjelp utenfor fastlegens åpningstid eller hvis det er akutt og fastlegen ikke kan nås.

Vi ønsker at alle henvendelser skjer på telefon så sant det er mulig.
I utgangspunktet skal legevakta kun ta hånd om akutt oppstått sykdom hvor det er nødvendig for pasientens helse å sette inn behandling med en gang.

Ved henvendelse til legevakta vil din forespørsel bli vurder i forhold til ´Medisinsk indeks´ som er et oppslagsverk laget for legevaktsentraler og Akutt Medisinske kommunikasjonssentraler. Ved tvil vil vaktlegen bli konsultert før vi tar standpunkt til hva som skal gjøres videre.

Kommunen skal sørge for nødvendig helsehjelp til alle som bor og oppholder seg i kommunen. I dette ligger tilgang på allmennlegetjenester og øyeblikkelig hjelp (legevaktordning) 24 timer i døgnet.

 

​Le​gevakten i Øvre Eiker holder til på Eikertun Helsehus (sykehjemmet) i Hokksund. 

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

Pris

​Du må betale egenandel. Prisliste skal finnes i resepsjon eller venterom

Samarbeidspartnere

​Fastleger
Hjemmesykepleien
Sykehjem, spes Kommunale Akutt Døgnplasser (KAD plasser)
Nav
Sykehus med poliklinikk
Private spesialister

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

Lovpraksis

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Kontakt oss

​Telefon: 116 117

Kongsberg interkommunale legevakt
Wergelandsvei 3
Kongsberg

Ansvarlig enhet