Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
Tjenester

Matombringing

Bor du hjemme og har problemer med å få laget middag til deg selv, kan du få maten tilkjørt.

Beskrivelse

​Bor du hjemme og har problemer med å få laget middag til deg selv på grunn av nedsatt funksjonsevne, eller andre årsaker, kan du få maten tilkjørt. Tilbudet kan bestå av varm eller frossen middag som bringes hjem til deg en eller flere dager i uken.

 
Målgruppe

​Hjemmeboende personer med nedsatt funksjonsevne.

Kriterier

​Sykdom eller andre årsaker som gjør at du ikke kan ivareta ditt ernæringsbehov.

Pris

​Matombringing - middagslevering er et behovsprøvd servicetilbud til kommunens innbyggere med betalingssatser som er bestemt av kommunestyret i forbindelse med fastsettelse av kommunebudsjetet. Denne prisen reguleres en gang i året. Middag faktureres etterskuddsvis pr. måned og du betaler for antall middager.

Søknadsveiledning

​Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke på tjenesten, eller du kan be andre hjelpe deg dersom du har behov for det. Hvis en annen søker for deg, må vedkommende ha en fullmakt fra deg, som legges ved søknaden.

Søknadsskjema

​Kan lastes ned fra kommunens internettsider, eller kan fås tilsendt fra

Helse- og omsorgsseksjonen

Eikertun helsehus, Chr. IV's vei 25

3302 Hokksund

Tlf. 32 70 18 00

Søknadsvedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Søknadsmottaker

​Søknad sendes til

Helse- og omsorgsseksjonen

Eikertun helsehus, Chr. IV's vei 25

3302 Hokksund

Søknadsbehandling

​Kommunen skal innhente de opplysninger som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemembesøk. Deretter fattes vedtak.

Søknader behandles fortløpende.

Klagemulighet

​Du kan klage innen en frist på 3 uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instans som har fattet vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lovpraksis

Tjenesten er ikke lovpålagt. Matombringing kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett på tjenesten. I slike tilfeller ytes tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Kontakt oss

​Helse- og omsorgsseksjonen

Eikertun helsehus, Chr. IV's vei 25

3302 Hokksund

Tlf. 32 70 18 00