Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
Tjenester

Omsorgsbolig

Omsorgsbolig er en bolig med husbankfinansiering, som er tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne og er tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta omsorg og pleie etter behov.               

Bofellesskap for  personer med demens er et botilbud med heldøgns tilsyn og pleie. Beboerne har eget rom med bad og deler stue og kjøkken med andre beboere.

Beskrivelse

Omsorgsbolig er en bolig med husbankfinansiering, som er tilpasset bevegelseshemmede og er tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta omsorg og pleie etter behov. Boligen er beboerens eget hjem og hjemmetjenester mottas på samme vilkår som for andre hjemmeboende.

            

Bofellesskap for personer med demens er et botilbud med heldøgns tilsyn og pleie. Beboerne har eget rom med bad og deler stue og kjøkken med andre beboere.

 
Målgruppe

​Personer med nedsatt funksjonsevne.

Kriterier

Kommunen tildeler omsorgsbolig etter vedtatte regler.

Pris

​Opphold i omsorgsbolig reguleres gjennom husleiekontrakter og husleie varierer i de ulike boligene.

Søknadsveiledning

​Du kan kontakte helse- og omsorgsseksjonen for å få hjelp til å søke på tjenesten, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker for deg, må fullmakt  fra deg legges ved søknaden.

Søknadsskjema

​Kan lastes ned fra kommunens internettside eller fås tilsendt fra

Helse- og omsorgsseksjonen

Eikertun helsehus Christian IV's vei 25 , 33002Hokksund

Tlf. 32 70 18 00

Søknadsmottaker

​Søknad sendes til :

Helse- og omsorgsseksjonen

Eikertun helsehus, Christian IV's vei 25, 3302 Hokksund

Søknadsbehandling

​Kommunen skal innhente de opplysninger som er nødvendige for å avgjøre søknaden. Normalt vil vi komme på et hjemmebesøk. Deretter fattes vedtak. 

Søknader behandles fortløpende.

Klagemulighet

​Hvis kommunen avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på 3 uker. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har fattet vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres.  Kommunen vil kunne gi deg veiledning.

Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken videresendt til  kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lovpraksis

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Opphold i omsorgsbolig reguleres gjennom husleiekontrakter, jf. husleieloven. Tildeling av omsorgsbolig er et enkeltvedtak med de rettigheter og plikter som følger av forvaltningsloven.

Kontakt oss

​Helse- og omsorgsseksjonen

Eikertun helsehus, Christian IV's vei 25

3302 Hokksund

tlf. 32 70 18 00