Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
Tjenester

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger

Er du utlending mellom 16 og 55 år og har oppholdstillatelse som grunnlag for pemanent oppholdstillatelse, skal kommunen gi deg opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Ordningen skal gi deg mulighet til å delta i arbeidslivet.

Beskrivelse
 
Målgruppe
Pris
Brosjyrer
Samarbeidspartnere
Søknadsveiledning
Søknadsskjema
Søknadsvedlegg
Søknadsmottaker
Søknadsbehandling
Klagemulighet

Du kan klage på vedtak om

  • tildeling av opplæring
  • vesentlige endringer i den individuelle planen
  • at opplæringen stanses
  • permisjon

Dette må skje innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Søknadsmerknader
Vi lover
Servicevilkår
Dersom vi ikke innfrir
Lovpraksis
Servicekontorets ansvar