Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
Tjenester

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Parkeringstillatelsen er ment som et hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflyttningsevne har særlig behov for parkeringslettelse på et eller flere konkrete steder. Søkes det om parkeringslettelse som passasjer, kreves det at passasjer er rullestolbruker eller ikke kan settes av uten konstant tilsyn (barn,demente).

Beskrivelse
​Parkeringstillatelsen er ment som et hjelpemiddel for personer som på grunn av vesentlig nedsatt forflyttningsevne har særlig behov for parkeringslettelse på et eller flere konkrete steder. Søkes det om parkeringslettelse som passasjer, kreves ...
 
Målgruppe

Personer som ikke kan gå eller som har store vansker med å bevege seg over noen avstand. Dette kan eksempelvis være funksjonshemmede, syke og uføre.

Kriterier

Det er søkerens nedsatte funksjonsevneevne som er det medisinske grunnlag for søkerens rett til parkeringstillatelse. Problemer med å bære er ikke en omstendighet som i seg selv er grunnlag for parkeringstillatelse. I tillegg til legeerklæring må søker selv i egen søknad gjøre rede for forhold som medfører særlig behov for parkeringstillatelse.

Søknadsveiledning

Du kan få hjelp til å søke dersom du kontakter Servicesenteret på rådhuset eller Eikertun helsehus.

Søknadsskjema

Søknadskjema finner du her: icpdfSøknadsskjema parkeringstillatelse

Søknadsvedlegg

​Forruten søknad m/ bilde av søker kreves det Legeattest

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å behandle saken. Deretter fattes det et vedtak.

Klagemulighet

Hvis kommunen avslår søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket for ny vurdering. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lovpraksis

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Kontakt oss

​Helse- og omsorgsseksjonen

Eikertun helsehus

Christian IV's vei 25, 3302 Hokksund

Tlf: 32 70 18 00

 

 

Ansvarlig enhet

​Helse og omsorgsseksjonen

Utførende enhet

​Koordinerende enhet