Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
Tjenester

Psykiske helsetjenester

Hvis du har psykiske vansker eller lidelser, har kommunen ulike tilbud som skal styrke din evne til å mestre livet.

Beskrivelse

Hvis du har psykiske vansker eller lidelser, har kommunen ulike tilbud som skal styrke din evne til å mestre livet. Det kan være hjelp til å finne sosiale aktiviteter, råd og veiledning både til deg og dine pårørende, samtalegrupper med mer. 

 
Målgruppe

Personer som bor hjemme og som har psykiske lidelser.

Kriterier

Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.

Pris

​Tjenesten er gratis

Søknadsveiledning

​Søknad om oppfølging fra psykisk helsetjeneste krever henvisning fra spesialisthelsetjeneste eller din fastlege

Søknadsskjema

​Søknadsskjema som skal benyttes av fastlege eller spesialisthelsetjeneste finnes på psykisk helse - psykisk helsetjeneste - henvisningsskjema

Søknadsfrist

​Henvisninger behandles fortløpende

Søknadsmottaker

​Øvre Eiker kommune

Psykisk helsetjeneste

3300 Hokksund

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Lovpraksis

Dette er en lovpålagt tjeneste.