Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
Tjenester

Skatteattest

Skatteattest får du ved å henvende deg til skatteoppkreveren i kommunen (eventuelt til skattekontoret regionalt). Oppgi fødselsnummer og organisasjonsnummer (der dette finnes).

Beskrivelse

Skatteattest får du ved å henvende deg til skatteoppkreveren i kommunen (eventuelt til skattekontoret regionalt). Oppgi fødselsnummer og organisasjonsnummer (der dette finnes). Attesten skal sendes dagen etter at forespørselen er mottatt.

En skatteattest er dokumentasjon på innbetalt merverdiavgift og skatt og skal ikke være eldre enn seks måneder. Som leverandør trenger du skatteattest hvis du skal levere varer og tjenester til stat eller kommune. Som oppdragsgiver bør du be om skatteattest fra dine leverandører hvis du ønsker å fremstå som en seriøs kjøper av varer og tjenester.

 
Pris

​Tjenesten er gratis.

Samarbeidspartnere

Skatteetaten er organisert som skattekontor i fem regioner. Skattekontoret er en samling av det tidligere likningskontoret, skattefogdkontoret og fylkesskattekontoret i én organisasjon regionalt.

Skatteoppkreveren i kommunen og skattekontoret regionalt vil kunne gi nærmere opplysninger rundt ordningen med skatteattester.

Kontakt oss

Skatteoppkrever:
Leon Grinde
Telefon: 32 25 10 00
Faks: 32 25 10 79

E-post: skatteoppkreveren@eikerskatt.no

Postadresse:
Rådhuset
Postboks 76
3301 Hokksund

Besøksadresse:
Rådhuset, 3300 Hokksund