Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
Tjenester

Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område

Beskrivelse

Personer som ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det vanlige, tilpassede opplæringstilbudet for voksne på grunnskolens område, har rett til spesialundervisning. Det kan for eksempel gjelde voksne som

  • er eller har vært syke eller skadet
  • har særlig behov for å mestre dagliglivets gjøremål
  • trenger grunnleggende kommunikasjonsferdigheter
  • grunnleggende lese- og skriveopplæring
  • motorisk trening
 
Målgruppe

​Personer som ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av det vanlige, tilpassede opplæringstilbudet for voksne på grunnskolens område.

Kriterier

​Sakkyndig vurdering fra PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste).

Pris

Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

Samarbeidspartnere

​PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste)

Søknadsveiledning
Du kan få hjelp fra voksenopplæringen i kommunen til å søke om spesialundervisning.

 

Søknadsskjema

​Du finner søknadsskjema under Voksenopplæringen på kommunens hjemmesider.

Søknadsfrist

​Fortløpende

Søknadsmottaker

​Voksenopplæringen i Øvre Eiker

Rådhuset

3300 Hokksund

 

Søknadsbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Lovpraksis

Opplæringslova § 4A-2 og kapittel 5

Kontakt oss

​Rektor Ingebjørg Dolve

Tlf 32 25 11 39/984 40 088

Ansvarlig enhet

​Voksenopplæringen i Øvre Eiker.