Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på
Tjenester

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

​Tjenesten er et tilrettelagt transporttilbud med drosje for personer med funksjonshemming og som ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler eller som har vesentlige vansker med å bruke dem.

Beskrivelse

​Tjenesten er et tilrettelagt transporttilbud med drosje for personer med funksjonshemming og som ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler eller som har vesentlige vansker med å bruke dem.

Denne tjenesten er ikke lovpålagt. Det er fylkeskommunen som fastsetter hvor mange som skal få dette tilbudet. Antall brukere fremgår av kvoteordningen i TT-reglementet.

Buskerud fylkeskommune har det overordnede og økonomiske ansvaret for TT tjenesten.  

De som godkjennes som brukere av  TT-tjeneste får et verdikort som benyttes som betalingsmiddel i drosjen.

Verdien på kortet varierer fra kr 4.450, og opp til kr 12 800,- pr årsperiode (fra 1.4.2014). Beløpets størrelse er avhengig av søkerens alder, avstand mellom bopel og kommunesenter, funksjonshemmingen og særskilte behov.

Drosje bestilles på vanlig måte på drosjesentralen eller hos bopelsdrosjen. For hver reise betales egenandel

 
Søknadsveiledning

​Dersom du trenger TT-tjeneste kan du kontakte helse- og omsorgsseksjonen for videre informasjon.

Søknadsskjema

​Søknadsskjema finner du her :  Søknadskjema og legeerklæringsskjema

Søknadsvedlegg

​I tillegg til  søknaden m/ bilde av søker kreves det legeerklæring.

Søknadsmottaker

​Søknaden sender du til :

Øvre Eiker kommune, helse- og omsorgsseksjonen

V/ Anne Lene Skogli

Christian IV's vei 25

3302 Hokksund

Klagemulighet

​Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning.

Lovpraksis

​Denne tjenesten er ikke lovpålagt. Se fylkeskommunens retningslinjer Fylkeskommunens retningslinjer

Kontakt oss

​Øvre Eiker kommune, helse- og omsorgsseksjonen  

V/ Anne Lene Skogli 

Christian IV's vei  25

3302 Hokksund

Telefon 32 70 18 00