Tilbud og tjenester til barn, unge og deres familier

Alle barn og unge har rett på en god oppvekst. I perioder kan barnet eller familien oppleve utfordringer der det er behov for støtte. Vi kaller det BTS - bedre tverrfaglig samarbeid - og dette er en del av arbeidet med å være ett lag for en god oppvekst i vår kommune. 

For å gjøre det enkelt å finne frem til aktuelle tilbud og tjenester har vi delt tilbudene inn etter aldersgrupper. Hver tjeneste har lenker og kontaktinformasjon. 

I en familie kan det være flere ulike behov, så trenger du noe mer enn du klarer å finne frem til selv, så ikke nøl med å ta kontakt med for eksempel familiehjelpa, familiesenteret eller familieteamet.