Tilbud og tjenester til barn, unge og deres familier

Alle barn og unge har rett på en god oppvekst. I perioder kan barnet eller familien oppleve utfordringer der det er behov for støtte. Vi kaller det BTS - bedre tverrfaglig samarbeid - og dette er en del av arbeidet med å være ett lag for en god oppvekst i vår kommune. 

For å gjøre det enkelt å finne frem til aktuelle tilbud og tjenester har vi delt tilbudene inn etter aldersgrupper. Hver tjeneste har lenker og kontaktinformasjon. 

Trenger du hjelp til å finne frem, kan du kontakte familiehjelpa.