Ferier og fridager (Skoleruta)

Skolerutene sikrer at alle elever har 190 skoledager i løpet av et skoleår. Alle grunnskolene i Øvre Eiker har felles skolerute. 

Se oversikt over ferier og fridager i SFO.

I tabellen under finner du oversikt over ferier og fridager for grunnskolene. 

Skolerute 2023 - 2024

Skolerute 2023 - 2024
Måned Informasjon
August Første skoledag er torsdag 17.august
September
Oktober Høstferie uke 40 f.o.m mandag 2.oktober - fredag 6.oktober
November Planleggingsdag Skole og SFO er stengt fredag 17. november
Desember Siste skoledag før jul er tirsdag 19. desember
Januar Første skoledag etter nyttår er onsdag 3.januar
Februar Vinterferie uke 9 f.o.m mandag 26.februar - fredag 1.mars
Mars Påskeferie uke 13 f.o.m mandag 25.mars – mandag 1.april
April Fri mandag 1. april (2. påskedag)
Mai Fridager: 1.mai, 9.mai (Kristi himmelfartsdag), 10.mai, 17.mai, 20.mai (pinse).
Juni Siste skoledag er fredag 21.juni (slutter kl. 11:00)