Hjemmehjelp

Hjemmehjelp er et tilbud til deg som trenger hjelp til praktiske gjøremål i hjemmet. 

Hva kan vi hjelpe deg med?  

Vi kan hjelpe deg med praktiske oppgaver som rengjøring eller bistand til å handle. I samarbeid med deg ser vi på hva vi kan hjelpe deg med. Vårt felles mål vil være at du skal bo hjemme så lenge du kan.  

Hvem kan få tilbudet? 

Tjenesten tilbys personer med funksjonsnedsettelse, sykdom og eldre med funksjonstap. Tjenesten gis etter en gjennomgang og vurdering av ditt behov.  

Slik søker du 

For å søke, bruker du søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester i Øvre eiker kommune

Søknadsfrist 

Det er ingen søknadsfrist. Vi behandler søknader fortløpende.  

Hva koster det? 

Hjemmehjelp er en tjeneste du må betale for. Se oversikt over priser for hjemmehjelp.  

Har du spørsmål?

Lurer du på noe, ta kontakt med forvaltningskontoret via sentralbordet på Eikertun helsehus på tlf.  32 70 18 00