Metoder for å bekjempe Gyro

Når Gyro først har kommet til ei elv blir den værende der. Noen laksunger vil alltid overleve, og på den måten vil smitten opprettholdes.

Sperring av deler av elva kan, der det er teknisk mulig, være aktuelt for å redusere utbredelsen av smitte, Dette forenkler bekjempelsen av parasitten. Men for å hindre re-infeksjon og bli helt kvitt parasitten må det kjemisk behandling til.

Rotenon

I 1981 ble den første behandlingen mot parasitten gjennomført i elva Vikja i Sogn.

Det har pågått en kontinuerlig metodeutvikling for behandlinger med rotenon, og alle behandlingene som har blitt gjennomført i seinere tid har vært vellykkede.

Rotenonbehandling ved spyling av elvebreddene i elva Usma, august 2022.  - Klikk for stort bildeRotenonbehandling ved spyling av elvebreddene i elva Usma, august 2022. Morten Eken

Aluminium

Aluminiumsmetoden ble introdusert i 2003, og var i utvikling frem til 2011. Med denne metoden fjernes parasitten uten å ta livet av laksen eller andre fiskearter i vassdraget. I 2011 og 2012 ble denne metoden benyttet ved behandling av Lærdalselva, og i 2017 ble elva friskmeldt. Dette viser at man kan utrydde Gyro fra vassdrag med aluminiumsmetoden uten å ta livet av fiskebestandene i elvene.

Klor

Bruk av klorforbindelser som bekjempelses-metode mot Gyro har gjennom de siste årene vært under kontinuerlig utvikling. Behandling med klor dreper parasitten, mens fisken overlever. Etter testing, først i laboratorium og etter hvert også i stor skala ute i vassdrag, ble klor (kloramin) benyttet som bekjempelsesmetode i to elver i Drivaregionen i 2022. Behandlingen skal gjentas også i 2023. Erfaringer med klor som bekjempelseskjemikalium i Drivaregionen kan ha nyttig overføringsverdi til Drammensregionen. 

Dreneringsanlegg for klor ved fiskesperra i Driva, august 2022.png - Klikk for stort bildeDreneringsanlegg for klor ved fiskesperra i Driva, august 2022.png Morten Eken

Hva med Drammensregionen?

Det er ikke tatt stilling til metode for behandling av elvene i Drammensregionen. Det er imidlertid sannsynlig at det vil være aktuelt å benytte flere metoder og/eller kombinasjon av metoder i de smittede elvene i regionen. De kjente metodene for kjemisk behandling har noe ulike egenskaper og egnethet, og må velges ut ifra de ulike elvenes beskaffenhet (strømningsforhold, vannkvalitet, m.m.). Metodevalg vil derfor først kunne avklares etter at de infiserte vassdragene er detaljert kartlagt.