Gyrodactylus salaris i Drammensregionen

Gyro ble første gang påvist på regnbueørret i et oppdrettsanlegg i Tyrifjorden i 1986. I 1987 ble parasitten påvist ved Hellefossen i Drammenselva, og etter hvert på hele den lakseførende strekningen i Drammenselva opp til Embretsfoss ved Åmot.

Samme år ble parasitten også påvist i Asdøla, ei sideelv i Liervassdraget som bl.a. får vanntilførsel via en tappetunnel fra Tyrifjorden. Smitten spredde seg raskt fra Asdøla til de øvrige, anadrome strekningene i Liervassdraget. I 2003 ble det påvist smitte i Sandeelva. Trolig har smitten spredt seg hit ved at infiserte laksunger fra Drammenselva eller Lierelva har bragt med seg parasitten via brakkvannslag i Drammensfjorden og Sandebukta. I 2019 ble parasitten også påvist i Selvikelva, ei elv som munner ut i Sandebukta nær utløpet av Sandeelva. Smitten har trolig kommet hit ved spredning med infisert fisk fra Sandeelva via brakkvannssonen i Sandebukta.

I Drammensregionen er Gyrodactulus salaris påvist i disse elvene: