Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Hellik Teigen AS planid 0699

Planutvalget i Øvre Eiker kommune har 15.08.2022 vedtatt å sende ut forslag til detaljregulering for Hellik Teigen As til offentlig ettersyn. Det varsles samtidig om oppstart av utbyggingsavtale mellom Hellik Teigen AS og Øvre Eiker kommune.

Dokumenter

Se planforslaget i kartet (Kommunekart)

Merknader

Merknader sendes post@oeiker.no eller Øvre Eiker kommune, pb. 76, 3301 Hokksund

Frist for merknader er satt til 9. oktober 2023.