Offentlig ettersyn - Forslag til reguleringsplan for Hasselveien Sanssouci

Planutvalget i Øvre Eiker kommune har i sitt vedtak i sak 89/2023 av 13.12.2023 vedtatt forslag til reguleringsplan for Hasselveien Sanssouci lagt ut for offentlig ettersyn.

Frist for merknader 15.02.2024

Merknader bes sendt til Øvre Eiker kommune, v/planavdelingen, pb 76, 3301 Hokksund eller på e-post til post@ovre-eiker.kommune.no innen 15.02.2024.

Spørsmål til planarbeidet

Dersom det er behov for ytterligere dokumentasjon eller det er spørsmål kan saksbehandler nås på epost jorgen.firing@ovre-eiker.kommune.no.

Dokumenter