Offentlig ettersyn og invitasjon til dialogmøte - Forslag til Detaljreguleringsplan Loesmoveien - vestre del

Planutvalget i Øvre Eiker kommune har i sitt vedtak i sak 80/2023 av 28.11.23 vedtatt forslag til Detaljreguleringsplan Loesmoveien – vestre del lagt ut for offentlig ettersyn.

Frist for merknader 28.01.2024

Merknader bes sendt til Øvre Eiker kommune, v/planavdelingen, pb 76, 3301 Hokksund, på e-post til post@ovre-eiker.kommune.no eller via “gi tilbakemeldig” på arealplaner.no innen 28.01.2024. 

Invitasjon til dialogmøte 18.01.2024

Kommunen vil invitere alle berørte til åpent dialogmøte om planforslaget. Møtet avholdes på rådhuset, torsdag 18. januar, kl. 18.30. Inngang: Hovedinngangen.

Planens dokumenter finner du her, arealplaner.no

Plankart - forslag til detaljreguleringsplan Losmoveien vestre del.JPG - Klikk for stort bildePlankart - forslag til detaljreguleringsplan Losmoveien vestre del.JPG Øvre Eiker kommune