Vannmåler

Alle bygg og boliger tilknyttet offentlig vann og/eller avløp i Øvre Eiker skal ha vannmåler.

Slik leser du av vannmåleren

Du vil enten få beskjed via sms, e-post eller få tilsendt avlesningskort i posten. Meldinger og kort blir sendt ut ca. 1 desember og har frist ca. 10 desember hvert år.

Abonnenten leser av vannmålerstanden og melder dette til kommunen på en av fire mulige måter:

  • Registrere målerstanden via internett
  • Registrere målerstanden pr. telefon
  • Registrere målerstanden på mottatt avlesningskort som du returnerer pr. post
  • Registrering via scanning av QR-koden på avlesningskortet

Vi bruker innmeldt målerstand som grunnlag for beregning av årsgebyr.

Installasjon

Når du skal installere vannmåler, må du ta kontakt med et rørleggerfirma. Installasjon av vannmåler dekkes av huseier. Vannmåleren eies av kommunen.

Rørleggeren tar seg av kontakten med kommunen i god tid før installasjon. Vannmåler hentes ut på rådhuset etter avtale med saksbehandler. Bestilling av vannmåler sendes på e-post.
Send epost til kommunen for å bestille vannmåler.
 

Les mer om vann- og avløpsgebyrer

Kontakt oss

Vann og avløp
E-post: post@ovre-eiker.kommune.no
Telefon: 32 25 10 00