Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Brøyting

Leversby, Solveig Endret:15.01.2020 15:23

Kommunale veier skal være framkommelig for kjøretøy som er normalt utstyrt for vinterkjøring.

Vinterdrift gjennomføres i hovedsak som vinterveier. Det innebærer at det på alle kommunale veier aksepteres et
snø- og isdekke på hele eller deler av veien hele vinteren igjennom.

Alle veier skal være gjennombrøytet innen kl. 06:00. Utbrøyting til full bredde og busslommer skal gjennomføres umiddelbart etterpå. På lørdager utsettes tidsfristen for gjennombrøyting til kl. 07:00, og på søndager/helligdager til kl. 09:00.

I perioder med uvanlig stort snøfall, kan det oppstå forsinkelser. Du kan ringe vakttelefonen til veg og park (tlf. 959 00 044) dersom brøyting er forsinket eller uteblitt ved en kommunal vei. 

OBS! Parkerte biler hindrer ofte snøbrøyting - tenk i gjennom hvor du parkerer.

Disse kommunale veiene saltes

- Jungerveien
- Semsveien
- Drammensveien
- Rådhusgata

Gang/sykkelveier og fortau

Gang/sykkelveier skal gi gående og syklister framkommelighet på deres egne premisser samt et sikkert trafikkmiljø.
Anleggene skal være attraktive for brukerne slik at de foretrekker å ferdes på gang/sykkelanlegg og fortau framfor i kjørebanen.

Gang/sykkelvei og fortau skal vøre gjennombrøytet innen kl. 06:00. Trapper og fotgjengersluser skal være ryddet innen 1 døgn etter avsluttet brøyting av vei eller gang/sykkelvei.

Strøing

Det skal strøs dersom friksjonsforholdene hindrer normalt vinterutrustede kjøretøy å komme opp bakker etc.
På veiruter eller steder hvor forholdene til tider kan bli særlig vanskelig for veibrukerne kan det være nødvendig med større innsats.

På gang/sykkelveier og fortau skal partier med is være strødd innen kl. 06:00

Kommentar til utløsende standard brøyting og strøing

I tiden mellom kl. 22:00 og kl. 06:00 må trafikantene akseptere vanskeligere kjøreforhold, likeledes kan det under ekstreme værforhold fravikes krav til tidsfrister.

Vil du melde en feil?

Du kan melde om feil direkte via vår nettløsning, eller via en app på telefonen din. Trenger du å komme i kontakt med vei og park utenom arbeidstid, ring vakttelefonen: 959 00 044

Opprettet: 29.10.2013 16:19