Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Drift og vedlikehold veg

Leversby, Solveig Endret:25.08.2021 12:14

Avdeling Vei og park har ansvar for anlegg, forvaltning,drift og vedlikehold av: 

  • Kommunale veier, gang og sykkelveier og fortau
  • Gang- og sykkelveier langs fylkesveier (unntatt langs FV 283, FV 35  og E134) 
  • Gatelys, unntatt langs FV 35, FV 283, FV 73 Kongsbergveien og E134
  • Kommunale parker og tilrettelagte friområder
  • Kommunale lekeplasser i boligområder
  • Badeplasser
Utover drift og vedlikehold har avdelingen ansvar for utbygging og anleggsprosjekter i tilknytning til vei.
Statens Vegvesen har ansvaret for riks- og fylkesveiene, samt fortau langs fylkesveier.

Tjenesten skal ivareta trafikksikkerhet, framkommelighet og ivareta miljø- og samfunnsinteresser.
Avdelingen gjennomfører kontinuerlig utbedringsarbeider for å øke kvaliteten på de kommunale veiene.

Vedlikeholdet omfatter:

  • Kjørebane med banketter
  • Grøfter- og dreneringssystem
  • Snuplasser og offentlig regulerte parkeringsplasser

Vil du melde en feil?

Du kan melde om feil direkte via vår nettløsning, eller via en app på telefonen din.
Trenger du å komme i kontakt med vei og park utenom arbeidstid, ring vakttelefonen: 959 00 044Opprettet: 29.10.2013 15:49