Hopp til hovedinnhold
Hopp til søkeboks
Hopp over båndkommandoer
Logg på

Sykkel

Leversby, Solveig Endret:15.01.2020 15:26

Øvre Eiker kommune ønsker at flest mulig bruker sykkelen i daglige reiser og ellers på fritiden. Sykling er raskt, effektivt, sunt og miljøvennlig - derfor kommer det både den enkelte og resten av samfunnet til gode.

Den mest omfattende satsingen på sykkel noensinne i vårt område er underveis gjennom samarbeidet i Buskerudbyen. Det skal bli tryggere, hyggeligere og mer attraktivt å sykle. Det er lokal, regional og nasjonal enighet om at veksten i persontrafikk som kommer av økt befolkningsvekst skal tas med andre transportmidler enn privatbil. De som allerede bruker sykkel i hverdagen vil bli oppfordret til å sykle mer, og de som ikke sykler i dag kan vi hjelpe i gang. Et sykkelregnskap skal gi oss informasjon om hvordan sykkelbruken utvikler seg i vårt område, og om målene som er satt blir nådd.

Noen sykkeltiltak i Øvre Eiker:

  • Sykkelparkeringsplasser ved rådhuset, pendlerparkeringene og Sundhaugen
  • Ny G/S-vei langs Drammensveien fra Nedre Eiker grense og kryssing inn Loesmoveien
  • Ny G/S-vei fra Darbu stasjon til Nyveien
  • Ny G/S-vei fra bussholdeplass til Ormåsen skole
  • Oppgradering av G/S-vei langs Semsveien
  • Pågående arbeid med sykkelvei med fortau Haugveien

Under planlegging:

  • Videreføring av G/S-vei langs Semsveien til Torespæren
  • Videreføring av sykkelvei med fortau fra Haugveien til Rådhusgata (undergang under jernbanen)

Tråkk i gang

Du finner lenker til sykkelkart, informasjon om arbeid med sykkelprosjekter i Buskerudbyen og vegvesenet, sykkelklubber, blogger, trafikkregler med mer nederst (eller til høyre på PC) på denne siden. Kanskje Sykkelvelgeren til Buskerudbyen eller å melde deg på konkurransen Sykle til jobben kan hjelpe deg til å tråkke i gang?

 

Felles sykkelplan for Buskerudbyen

Vi satser på trygge og gode sykkelanlegg i  "Felles sykkelplan for Buskerudbyområdet: Sykkelstrategi og plan for regionalt sykkelvegnett» og et mål om en dobling i sykkeltrafikken som resultat. Planen er vedtatt i Øvre Eiker kommunestyre.

Opprettet: 29.10.2013 15:54