Pårørendeskolen 2024

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et voksent familiemedlem eller en nær venn som er rammet av demens eller med mistanke om demenssykdom. 

Her får du faglige forelesninger, plenum- og gruppesamtaler som gir kunnskap om hvordan demens kan påvirke personen, deg som pårørende og øvrige familie. Du treffer andre pårørende i samme situasjon og fagpersoner med kompetanse på området.

Tidspunkt
Onsdag 28.08.2024 18.00 - tirsdag 01.10.2024 21.30
Sted
Festsalen på Eikertun helsehus

Målsetting

  • Gi pårørende økt kunnskap om aldring og demens
  • Gi innsikt i metoder for kommunikasjon og samhandling med personer med demens
  • Bidra til at pårørende får bedre kjennskap til rettigheter og aktuelle lover, og hvordan man får kontakt med hjelpeapparatet
  • Tilby støtte gjennom å møte andre pårørende som er i samme situasjon

 

Kursinnhold

På kurset gjennomgås følgende tema:

  •  Demenssykdommene
  • Lovverk og rettigheter
  • Hjelpemidler og velferdsteknologi
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Tap og sorg
  • Trivsels- og mestringssentrets tilbud og Øvre Eiker Demensforening

 

Det blir enkel bevertning, og kurset er gratis.

På pårørendeskolen vektlegger vi åpenhet i trygge omgivelser. Fortrolige opplysninger som kommer frem, skal forbli mellom deltakerne.

Ta kontakt hvis du har behov for avlastning for å kunne delta på kurset. Vi vil prøve å være behjelpelig med det.

Kursdatoer og tidspunkt

Kurset har i alt 6 samlinger, første kurssamling er onsdag 28. August 2024.  Alle samlinger starter kl 18.00 og varer til ca kl 20.30.

Kursdatoer:

28/8

3/9

11/9

17/9

25/9

1/10

 

 

 

 

Påmeldingsfrist

Frist for påmelding er 05. august 2024.

For påmelding og ytterligere informasjon: Ta kontakt med sentralbordet på Eikertun helsehus:

 

 

 

 

Arrangør

Helse og velferd