Om kommunen

Øvre Eiker kommune ligger i hjertet av Buskerud fylke. Innbyggertallet har passert 20 000. Administrasjonssenteret er på rådhuset i Hokksund.

  • Areal totalt er: 456,76 km²
  • Landareal: 420,88 km²
  • Vannareal: 35,88 km²
  • Kommunenummer. 3314
  • Organisasjonsnummer: 954597482

Kontakt oss

Kommunedirektør og ledergruppa

Styrende dokumenter

 

Rådhuset i Hokksund