Vakttelefoner

På denne siden finner du en oversikt over de viktigste nødnumrene og andre hjelpetelefoner/tjenester.

Vakttelefoner

Vakttelefoner
Instans Telefonnummer
Brann/fire 110
Politi/police 112
Ambulanse/ambulance 113
Kongsberg interkommunale legevakt (etter kl 16), Wergelands vei 3, Kongsberg 116 117
Tannlegevakt (lør og helligdager kl 15-18) Chr. IVs gate 6, Kongsberg 32868301
Kriseteam (administreres av legevakten) 116 117
Barnevernsvakta 476 63 707 (i rådhusets åpningstid)
Krisesenter 32 73 64 00 (døgnåpen)
Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 (sms: 417 16 111, utland: 0047 954 11 755)
Vern for eldre (ved mistanke om overgrep mot eldre) 800 30 196
Mental helse hjelpetelefon 116 123 (døgnåpen)
Kirkens SOS 22 40 00 40
Din vei ut (vold i nære relasjoner, voldtekt og seksuelt misbruk) 22 59 55 00/ 800 57 000
Veterinærvakt 31 90 07 50
Vakttelefon vann og avløp 911 58 992
Vakttelefon vei og park/gatelys 959 00 044
Vakttelefon kommunale bygg og boliger 409 20 230 (utenfor normal arbeidstid)
Melde om skadet vilt 02800
Servicesenteret (kl 08-15), Rådhusgata 24, Hokksund 32 25 10 00