Beredskap

Døgnåpne vakttelefoner

Varsling og informasjon ved kriser

Nasjonale myndigheter kan nå varsle om alvorlige hendelser via nødvarsel på mobil. I en krise der Øvre Eiker kommune er involvert, vil kommunens hjemmeside og sosiale medier (Facebook og Twitter) oppdateres jevnlig.

I enkelte tilfeller vil det bli sendt ut varsling på sms/telefon til registrerte innbyggere i kommunen. Systemet som brukes til å sende ut varslingen, baserer seg på informasjon fra blant annet Folkeregisteret. Klikk her for å sjekke om du er registrert med riktig informasjon i vårt varslingssystem.

Når det oppstår større hendelser, som for eksempel ulykker, flom, ras eller branner, skal man i første omgang ta kontakt med nødetatene. Disse tar ved behov, kontakt med kommunens ledelse.

Ved varslede hendelser, som flom, kan det være aktuelt at kommunen iverksetter forebyggende eller forberedende tiltak. Kommunen er for eksempel i økt beredskap i forbindelse med lokal feiring av 17. mai, og samarbeider med politiet i denne forbindelse.