Meld feil

Ved akutte feil som vannlekkasje og tilbakeslag avløp, skal du ringe vakttelefon for vann og avløp. Andre feil skal meldes via portalen "Meld en feil". 

Hvordan skal du melde inn feil som ikke er akutte?

Gjelder henvendelsen hendelser som ikke er akutte, ønsker vi at du benytter meldeportalen "Meld en feil". Det kan gjelde hendelser som

  • mørkt gatelys
  • hull i veien
  • dårlig vei
  • manglende kumlokk
  • manglende brøyting/strøing
  • kantslått

Meld inn feil på vei, vann og avløp

Har du andre generelle henvendelser, kan du sende en epost til Veiogpark@ovre-eiker.kommune.no

Du kan også laste ned appen "Meld en feil" til din mobil:

Vakttelefoner vann, avløp, vei og park
 

Vann og avløp: tlf. 911 58 992

Vakttelefon vei og park: tlf. 959 00 044

Se oversikt over kommunens andre vakttelefoner.

Sms-varsling ved endring i vannforsyningen

Vi varsler deg ved

  • endringer og stans i vannforsyningen grunnet vedlikeholdsarbeid og lekkasjer
  • kokeanbefaling av drikkevannet

Varslingen skjer ved at det blir sendt ut sms til alle mobiltelefoner og en automatisert talemelding til dem som kun er registrert med fasttelefon.

Registrer deg i vårt system og les mer om telefonvarsling.

Ønsker du mer informasjon?