Medvirkning i Øvre Eiker kommune

For at demokratiet skal fungere og være levende er det viktig med deltakende innbyggere. Det er dere som bor i Øvre Eiker, som er ekspertene på hvordan det er å bo her. Det er derfor viktig for oss å involvere så mange som mulig slik at vi sammen kan skape identitet, tilhørighet og fellesskap i Øvre Eiker. Vi mener at det er på den måten vi skal få til gode tjenester, gode nabolag, tillit, og at vi setter kurs for fremtiden slik vi vil ha den, sammen. Her kan du lese mer om hvordan du kan medvirke, og hvorfor det er viktig å gjøre akkurat det.  

Hvordan medvirke? 

Når kommunen tar beslutninger, kan du som innbygger være med og påvirke disse beslutningene. Som eikværing har du mange muligheter til å delta i lokaldemokratiet og påvirke hva som skjer i Øvre Eiker kommune. Les mer om mulighetene for dette under. 

Hvorfor medvirkning? 

Det er sammen med innbyggerne kommunen skaper livskraftige steder, tjenester og politikk. Målet vårt er at innbyggerne og kommunen løser utfordringer sammen. Dette er i tråd med kommunens visjon, "sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker", som er innbyggerinitiert. 

Hvordan? 

Kommuneplanens handlingsdel (PDF, 6 MB)har satt seg mål for dette arbeidet. Hovedmålet er at innbyggerne og kommunen løser utfordringer sammen. Dette skal vi gjøre gjennom å 

  • øke valgdeltakelsen 
  • gi driftsstøtte for medlemmer i frivilligheten 
  • være ledende på virkningsfullt samarbeid med innbyggerne 

Øvre Eiker har også sin egen medvirkningsstrategi (PDF, 2 MB) som forteller enda mer om hvordan kommunen skal jobbe med medvirkning. 

Hvorfor er medvirkning viktig? 

Medvirkning er viktig for å

  • møte behovene til innbyggerne. Da er det vesentlig å vite noe om hva behovet er. Jo flere som deltar, jo større mulighet har vi for å skape bedre tilpassede løsninger på våre felles utfordringer. 
  • kunne bruke de viktigste ressursene en kommune har, innbyggerne. Det er innbyggerne som sitter med kunnskapen om hva eikværingen er opptatt av og trenger. Din kunnskap er derfor veldig viktig i utformingen av alt fra stedsutvikling, til tjenestetilbud og løsninger på fremtidens floker. 
  • sikre en bred og variert deltakelse som skaper eierskap og tilhørighet. Hvis du er med på å utforme løsningene, er det mer sannsynlig at de treffer dine behov, og dermed at kommunes ressurser blir brukt på en god måte. Det motvirker også omkamper og misnøye i ettertid. 
  • ivareta og legge til rette for medvirkning i en rekke saker, for eksempel gjennom innbyggerråd. Det er viktig at det er lovpålagt. 
  • skape lokaldemokrati i praksis
  • skape livskraftige steder som beror på et godt samarbeid mellom innbyggere og kommune, og aktiv innbyggerdeltakelse 

Hvem kan medvirke?

Vi ønsker at alle i Øvre Eiker engasjerer seg i kommunens utvikling. Vi vil ha deltagelse fra folk i alle aldre, fra alle deler av kommunen. Vi vil engasjere de som har bodd her lenge, de som akkurat har flyttet hit, folk med forskjellige interesser og ulik bakgrunn. I lokale saker ønsker vi at dette skal skje gjennom det lokale by- eller grendeutvalget. I saker som gjelder målgrupper som innbyggerrådene representerer, vil vi gjerne ha henvendelser til rådene. I tillegg ønsker vi å høre fra lag, foreninger og næringsliv. På den måten gjenspeiler de som deltar, også de som bor i kommunen. Variasjon er viktig.

Spørsmål?

Innbyggere og andre kan alltid kontakte kommunen med spørsmål eller synspunkter.

Ring servicesenteret på 32 25 10 00 (hverdager 9-14) eller gjør en avtale for oppmøte i servicesenteret på rådhuset for å få hjelp til hvordan du skal gå fram.

Du kan også sende e-post til post@oeiker.no og komme med dine innspill og meninger, eller du kan be om et møte med dem i kommunen som jobber med saken.

En annen mulighet er å ta kontakt med politisk sekretariat eller medvirkningsrådgiver i kommunen.