Innsyn

Offentleglova sier at alle har rett til å kreve innsyn i kommunens saksdokumenter, journaler og liknende registre. 

Du finner lenker til kommunens innsynsløsninger for publikum i oversikten under. Dersom du ønsker mer informasjon om offentleglova og innsyn kan du finne dette i Justisdepartementets veileder om innsynsretten.

Du kan også kontakte oss:
Øvre Eiker kommune
Postadresse: Postboks 76, 3301 Hokksund
Telefon: 32 25 10 00
E-post: post@ovre-eiker.kommune.no