eDialog og e-post

Alle kommunens saksdokumenter er som hovedregel offentlige. Send derfor ikke e-post til kommunen med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent. Sensitive opplysninger sendes via eDialog.

Send sikker digital post via eDialog

Med eDialog kan du enkelt sende brev og dokumenter til oss på en trygg måte, også om de inneholder personsensitive opplysninger og/eller er unntatt offentlighet.

Du kan sende direkte til disse virksomhetene:

 

For øvrige enheter i kommune bruke vårt hovednummer:

 

Hva er eDialog?

Å sende dokumenter med e-post medfører en større risiko for at personsensitive opplysninger kan komme på avveie og kan også stoppes i spamfilter. Ved å benytte tjenesten e-Dialog, kan du som privatperson eller bedrift trygt sende oss brev og dokumenter selv om de er unntatt offentlighet.

Forsendelsen blir kryptert og du som avsender må identifisere deg ved hjelp av ID-porten.

E-post kan fortsatt brukes for enkle spørsmål og henvendelser som ikke skal journalføres i kommunens sak- og arkivsystem. 

Fordeler med eDialog

 • Sikker kanal – all kommunikasjon er kryptert slik at du kan stole på at henvendelsen kommer fram, trygt og sikkert.
 • Sikker identifikasjon av avsender og mottaker 
 • Innsendt post til hoved org. nr blir sendt rett inn i vårt sak- og arkivsystem, post til barnevern blir sendt rett inn i barnevern sitt fagsystem og post til PPT rett inn i PPT sitt fagsystem.

Vi oppfordrer både privatpersoner og virksomheter til å benytte eDialog ved sending av dokumenter til kommunen, også når innholdet ikke er unntatt offentlighet.

Når skal du IKKE bruke eDialog

Du skal ikke bruke eDialog dersom vi har elektroniske skjemaer til formålet. For eksempel søknad om ulike tilskudd, søknad om parkeringstillatelse, søknad om permisjon fra undervisning etc.

Du skal heller ikke bruke eDialog dersom henvendelsen gjelder enkle spørsmål, da benyttes e-post til kommunens e-postmottak Send e-post til Øvre Eiker kommune

Slik sender du inn via eDialog

 • For å bruke tjenesten, må du logge på/autentisere deg ved hjelp av ID-porten (MinID, BankID m.m)
 • Velg om du er privatperson/innbygger (fødselsnr.) eller om du representerer en virksomhet (org.nr). 
 • Obligatoriske felt er merket med * (rød stjerne).
 • Gi en klar beskrivelse av forsendelsen din i kommentarfelt
 • Har du fått et saksnummer av oss, vennligst legg inn dette i feltet «Tittel» sammen med tittel på innsending. Eksempel: «2024/4539 – Tittel»
 • Skriv gjerne inn hvilken virksomhet det gjelder under tittel, eks. Att: PP-Tjenesten, Skole, Barnehage, Kultur etc.
  NB! Vennligst ikke skriv inn sensitive personopplysninger i tittel-feltet. Denne tittelen kan være synlig i offentlige postjournaler.
 • Husk å laste opp relevante vedlegg. OBS: Disse må være i PDF-format.
 • Klikk på «Send forsendelse» Du mottar kvittering med referansenummer på e-post. 

   

Slik kan du omgjøre et dokument til PDF-format:

 • For Word-dokument velger du "Lagre som" og deretter filtype PDF.
 • LibreOffice og OpenOffice har egen knapp på verktøylinja som heter "Eksporter til PDF".Forsendelse av dokumenter som er unntatt offentlighet

Viktig at du velger JA, under punktet: «Inneholder henvendelsen sensitive eller følsomme personopplysninger?»

Tjenesten er godt egnet til å sende inn dokumenter som inneholder personsensitive opplysninger og/eller er «unntatt offentlighet».

Forsendelsen blir kryptert og avsender må identifisere seg ved hjelp av ID-porten.

Henvendelser via e-post

Henvendelser via e-post og som skal saksbehandles skal arkivføres, som andre dokumenter. Øvre Eiker kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter, også e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentlighetsloven (lov av 19. mai 2006 nr. 16).

Det betyr blant annet at de aller fleste av kommunens saksdokumenter, inkludert all korrespondanse til og fra kommunens ulike organer, som hovedregel er offentlige og publiseres i kommunens offentlige postliste

F.o.m. april 2022 fulltekst publiseres alle dokumenter som føres i kommunens sak- og arkivsystem. Unntak fra det er når saksbehandler finner lovhjemmel for å unnta dokumentet fra offentligheten. 
OBS barnevern og PPT har egne fagsystemer så dette gjelder ikke dokumenter som registreres i de fagsystemene.

Alle som ønsker det, kan be om innsyn i kommunens saksdokumenter etter offentlighetsloven. Send derfor ikke brev eller e-poster til kommunen med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

E-post sendes til post@ovre-eiker.kommune.no